Under vårdtid på avdelningen

Den neurokirurgiska vårdavdelningen består av avd 10 med 21 vårdplatser fördelat på 8 salar, vi har endast ett fåtal enkelsalar som främst prioriteras till våra minderåriga patienter. Tyvärr har vi mycket begränsade möjligheter att tillgodose önskemål gällande rum. Mobiltelefon tillåten klockan 0900-2100, men visa hänsyn till dina rumskamrater.

Avdelning 23  består av neurointermediäravdelning (NIMA) och neurouppvakavdelning (NUVA). På NIMA vårdas de patienter som flyttats från Intensiven och behöver fortsatt mer avancerad vård och övervakning. Besök enligt överenskommelse.

På NUVA vårdas de patienter som ska vakna upp efter operation och narkos. Vi är restriktiva med besök, men hjälper gärna till att förmedla telefonkontakt. Däremot är egna mobiltelefoner inte tillåtna då de kan störa övervakningsutrustningen.

För att kunna ägna tid år patienterna på morgonen har vi telefonen avstängd klockan 0700-1030

På grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor med stark doft. Vi ser gärna att en (1) närstående fungerar som kontaktperson.