En dag på avdelningen

Ungefärliga tider för en vanlig dag

Kl 0500-0600  Ev väckning, läkemedel, provtagning, kontroll av blodtryck m m och ev förberedelser inför operation

Kl 0730 

Frukost serveras i dagrummet till de patienter som inte fastar inför operation

Kl 0800

Fysioterapi och arbetsterapi påbörjar rehabiliteringsinsatser

Kl 0900-1100 

Rond där läkare går runt och träffar patienter efter muntlig rond med sjuksköterska och undersköterska
  Möjlighet till vila

Kl 1130 

Lunch serveras till de patienter som inte fastar inför operation

Kl 1500

Kortare eftermiddagsrond mellan läkare och sjuksköterska
  Möjlighet till vila
Kl 1600 Middag

Kl 1700-1900

Besökstid på Avdelning 10. Obs, andra rutiner gäller på postoperativt uppvak och neurointermediär
Kl 1900 Kvällsfika
  Kvällsbestyr påbörjas
Kl 2130 Nattpersonal träffar patienterna
  Du kan, beroende på ditt tillstånd, bli väckt flera gånger under natten för olika kontroller och läkemedel.

Tidig mobilisering
Efter operation är det viktigt med en tidig mobilisering, i vissa fall kan detta ske redan ett par timmar efter din operation oavsett om det är dag eller natt. Detta är för att förhindra risken för komplikationer såsom blodproppar.

På avdelningen finns det fysioterapeuter och arbetsterapeuter som kommer att, beroende på diagnos och behov, att träffa dig efter din operation för en bedömning.