Besökstider

Vård och omsorg om patienter prioriteras alltid och närstående får inte störa vårdarbetet.

På Avd 10 vårdar de patienter som väntar på en operation eller har opererats och lämnat neurouppvakavdelning (NUVA) eller nerointermediär avdelning (NIMA). Besökstid klockan 17:00-19:00 dagligen, max två besökare per patient.

På NIMA vårdas de patienter som flyttats från intensivvårdsavdelning och behöver fortsatt mer vård, än på en vanlig avdelning. Besök enligt överenskommelse.

På NUVA vårdas de patienter som ska vakna upp efter operation och narkos. På NUVA är vi restriktiva med besök då de som vårdas vaknar upp efter en operation och narkos.