Barn och föräldrar

Lekterapi

Lekterapi och bibliotek är en pedagogisk verksamhet som erbjuder anpassade aktiviteter på vårdrum eller i våra lokaler. Barnsjukvårdens patienter och deras anhöriga är välkomna. Vi finns både på Drottning Silvias barnsjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. Sjukhusskolan finns i våra lokaler.

Sjukhusskolan

Vi arbetar med elever från första klass till och med gymnasiet. I samtycke med elev och vårdnadshavare samarbetar vi med elevens ordinarie skola i syfte att anpassa undervisningen till den enskilde elevens behov och förutsättningar. Ordinarie skola har det övergripande ansvaret för elevens skolgång. Vi samarbetar också med sjukvårdens personal för att planera helheten kring eleven.

Länk

Lekterapi och bibliotek - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lektarapi och skola på Sahlgrenska sjukhuset 

Sjukhusundervisning - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hur känns det? När någon nära dig har cancer (cancercentrum.se)