Återhämtning

På denna sida kan du läsa mer om återhämtning, vad det egentligen innebär och varför det är viktigt. Du får också en del verktyg som du kan använda för att skapa mer återhämtning.

Vad är återhämtning? Och varför är återhämtning viktigt?

Återhämtning är en nyckelfaktor för att vi ska må bra och kunna prestera. Återhämtning kan bestå dels av sömn och dels av vila, pauser och aktiviteter som ger energi. Under sömn sker en rad uppbyggande processer i kroppen och sömnen har ett stort återhämtningsvärde.

Det är viktigt att poängtera att återhämtning inte bara handlar om passiv vila. Tvärtom kan givande återhämtning vara en aktivitet du gör. För att minska trötthet och öka energin långsiktigt är det viktigt med balans mellan ansträngning och återhämtning – och att inte vänta för länge med att fylla på energi.

Vad är "normala problem" och när ska jag söka hjälp?

Belastning, eller stress, behöver inte vara skadligt utifrån ett hälsoperspektiv om man får tillräcklig återhämtning. Paradoxalt nog så är det just under perioder med intensiv belastning som det också kan vara svårt att få återhämtning. Och att då och då sova dåligt är inte ett problem. Kroppen kompenserar bristen för sömn nästa natt genom att sömnen blir djupare och av bättre kvalitet. Man behöver alltså inte ta igen förlorad sömn genom att sova i kapp precis den sömn man förlorat.

Men att under en längre tid sova dåligt och inte få tillräcklig med annan återhämtning kan vara slitsamt för både kropp och själ. Exakt var gränsen går är individuellt, men symtom som kan tyda på långvarig återhämtningsbrist är:

  • överväldigande trötthet
  • ihållande eller återkommande spänningshuvudvärk
  • problem med minnet
  • irritabilitet eller humörsväxlingar
  • uppvarvningsreaktioner som hjärtklappning och tryck över bröstet och sömnstörning

Upplever du någon eller några av dessa symtom över tid, bör du meddela din chef så att ni tillsammans kan identifiera vilket stöd du kan få för att hantera din situation, exempelvis via företagshälsovården.

Verktyg och strategier för bättre återhämtning

Vi fungerar alla olika. Hitta dina sätt att återhämta dig genom att prova en eller flera verktyg och strategier. 

Källa: Handbok i återhämtning - för vårdpersonal i en turbulent tid, Anna Dahlgren och Marie Söderström, Karolinska Institutet