Energibalans - energihjulet

Ett annat sätt att tänka på återhämtning är att se vilka källor man hämtar sin energi från.

Man kan metaforiskt tänka på återhämtning som ett cykelhjul. Ekrarna är olika energikällor, som sömn, relationer, motion och fritidsintressen. Energin skapas när hjulet rullar. För att hjulet ska rulla bra behöver alla ekrar finnas där och vara ungefär lika långa. Om någon eker saknas eller går sönder kommer inte energihjulet att rulla effektivt. Dessutom riskerar hjulet att bli skevt, så att vi på sikt kan få svårt att alls ta oss fram.

  • Fundera på hur ditt energihjul ser ut idag?
  • Vilka energikällor använder du? 
  • Är hjulet jämnt, eller skevt?

Om vi är väldigt passiva på vår fritid innebär det att vi inte kommer i kontakt med positiva eller energigivande situationer. Det kan skapa en negativ spiral; man känner sig trött och hängig, vilket i sin tur vidmakthåller passiviteten. Vanliga cykelhjul lagas på verkstaden. Energihjul av det slag som beskrivs här lagas istället genom att vi börjar engagera oss i aktiviteter som ger mening och glädje. Det fyller på energi långsiktigt och en positiv spiral skapas.

  • Hur ser din fritid ut? 
  • Vad gör du när du inte arbetar?
  • Vad ger mening, glädje och energi för dig? Förutom sömn, tänk på energikällorna motion, relationer och fritidsintressen. Skulle du vilja göra en förändring inom något av dessa områden?

Källa: Handbok i återhämtning - för vårdpersonal i en turbulent tid, Anna Dahlgren och Marie Söderström, Karolinska Institutet