Avsluta arbetsdagen

Det kan ibland vara svårt att mentalt släppa tankarna på jobbet när man går hem från arbetspasset, kanske särskilt under extraordinära förhållanden. En förutsättning för att din fritid ska bli återhämtande är att du mentalt och känslomässigt kan släppa arbetet när du går därifrån.

Gör du någon rutin innan du lämnar jobbet som är hjälpsam när det gäller att mentalt avsluta din arbetsdag?

En avslutningsrutin blir en signal för hjärnan att ställa om och varva ned inför fritiden.

Reflektera över vad du brukar göra i slutet av arbetspasset: Finns det något som du, under de omständigheter som råder, skulle kunna testa att göra för att tydliggöra din avslutningsrutin?

När arbetsbelastningen är hög och om man har jobbat ett långt arbetspass kan man ofta uppleva att man inte hinner eller vill prioritera att göra en avslutningsrutin innan man går hem. Det är dock ofta värt att ta någon minut för avrundning innan du går för att bädda för bättre återhämtning.

En sådan strategi minskar risken för att tankar på jobbet ska snurra runt i huvudet när du kommer hem eller när du ska sova.

Exempel på avslutningsrutin

Här kommer några exempel på moment som kan ingå i en avslutningsrutin på jobbet. Rutinen behöver inte ta lång tid och den behöver inte innehålla alla dessa moment. Prova dig fram och kombinera som du vill. Tänk på att vissa moment som föreslås här kan behöva anpassas till den situation som råder nu.

  • Dokumentera – ett moment som pågår kontinuerligt under arbetsdagen, som också fyller en viktig funktion för att mentalt släppa arbetet på fritiden. 
  • Checklista – Checka av om du gjort det som stod på din ”uppgiftslista”. Övrigt; delegera till kollegor eller flytta över till morgondagens lista. 
  • Delegera – kan hjälpa dig att avsluta ditt pass i tid. 
  • Reflektera – Ibland finns möjlighet till ”check-ut-samtal” tillsammans med kollegor, något som kan vara hjälpsamt för att bearbeta det du varit med under arbetsdagen och även stärka känslan av gemenskap och stöd mellan kollegor. Finns inte den möjligheten, kan du reflektera på egen hand genom att tänka igenom arbetsdagen, och eventuellt skriva ned reflektioner i en dagbok. 
  • Stäng tidsfönstret – Ta dig till nuet. När vi är stressade vandrar tankarna ofta bort från nuet till framtiden eller dåtiden. Vi försöker också ofta att göra flera saker samtidigt. Stanna upp och tänk på: Vad är mest optimalt att fokusera på, och göra, i slutet av arbetspasset? Öva på att göra en sak i taget och att vara medvetet närvarande i det du gör.

Källa: Handbok i återhämtning - för vårdpersonal i en turbulent tid, Anna Dahlgren och Marie Söderström, Karolinska Institutet