Närvaro i nuet

Ett förhållningssätt som ofta fungerar för att spara energi och minska stress är att ta sig själv till nuet, att ”stänga tidsfönstret”. Du kan uppmärksamma vilket mentalt tidsfönster du har öppet lite då och då i din vardag, på arbetet och på fritiden och fundera på om det är optimalt.

Du kan ta dig till nuet genom att fokusera på dina sinnen.

  • Vad ser du omkring dig?
  • Vad hör du?
  • Vad känner du i kroppen?
  • Vad är mest optimalt att fokusera på och göra just nu?

När vi är stressade gör vi ofta flera saker samtidigt. Öva på att göra en sak i taget och på att vara medvetet närvarande i det du gör den stunden.

Källa: Handbok i återhämtning - för vårdpersonal i en turbulent tid, Anna Dahlgren och Marie Söderström, Karolinska Institutet