Återhämtning vid trötthet

Att hitta sätt att regelbundet återhämta sig, både under arbetet och fritiden, är viktigt för att må bra långsiktigt. För att förstå vilka återhämtnings-beteenden som kan vara gynnsamma är det bra att vara uppmärksam på vad som har orsakat tröttheten. Är det en fysisk, mental eller känslomässig trötthet?

Fysisk aktivitet, vila, lyssna på musik, gemenskap med kollegor eller andra du känner dig trygg med samt att ha tid för sig själv är olika sätt att hitta återhämtning från trötthet är några exempel. Läs mer på sahlgrenska.se:

Vid fysisk aktivitet förbrukas energi i kroppens muskler och efter hand blir musklerna uttröttade. Kroppen behöver vila för att kunna prestera igen. Medan du vilar fysiskt kan du, om du vill, göra en annan typ av aktivitet som att läsa, lyssna på musik eller prata med någon.

När du ansträngt dig mentalt kan du återhämta dig genom att minska de mentala intrycken, släppa tankarna på problemet eller byta typ av aktivitet. Att röra på sig fysiskt kan vara en god återhämtning vid mental trötthet. Det behöver inte vara intensiv träning, utan en promenad, yoga, simning eller trädgårdsarbete kan fungera väl.

Gemenskap med kollegor värdefullt för återhämtningen vid känslomässig trötthet. Kollegor delar en unik upplevelse och kan stötta varandra när det är tungt, liksom glädjas tillsammans när något positivt händer. Handledning, eller kollegial reflektion i anslutning till arbetsdagens slut, kan vara hjälpsamt för att hantera den emotionella trötthet som uppstår i arbetet.

Tid för sig själv kan också vara värdefullt vid känslomässig trötthet, liksom att vara tillsammans med dem man känner sig trygga med, som familjen, barnen eller ett husdjur. På fritiden kan återhämtning vara att göra något som du tycker om, som att ta en skogspromenad, göra något kreativt, få massage, eller pyssla om dig själv med en kopp te eller en varm filt. 

Källa: Handbok i återhämtning - för vårdpersonal i en turbulent tid, Anna Dahlgren och Marie Söderström, Karolinska Institutet