Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inflammationscentrum Sahlgrenska

Tillfällig information Folkhälsomyndigheten har beslutat att vissa patientgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar bör få en tredje dos av vaccin mot COVID-19. Denna dos kan ges tidigast åtta veckor efter andra dosen. För detaljerad information, se längre ned på sidan. Ifall du är på 1177, gå till klinikens hemsida via sahlgrenska.se


Om du har luftvägssymtom och feber och misstänker att du kan ha covid-19-infektion bör du avbryta din antireumatiska behandling och kan återuppta när infektionen har läkt. Om du använder kortison bör du fortsätta med detta.

Patienter som behandlas med rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon och Truxima) kan vaccineras mot covid-19 4 månader efter given behandling och behandlingen kan återupptas tidigast 2 veckor efter andra dosen.

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag
7:30 - 8:30
måndag - fredag
13:30 - 14:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - torsdag
7:00 - 17:00
fredag
7:00 - 16:00

Besöksadress

Gröna stråket 14-16, plan 5
413 46 Göteborg

Vi utreder dig med komplicerade reumatologiska och inflammatoriska sjukdomar som engagerar flera organsystem.

Söka vård hos oss

Inflammationscentrum Sahlgrenska är uppdelat i tre enheter:

På vår behandlingsenhet bedriver vi vård med immunpåverkande läkemedelsbehandlingar som ges intravenöst, vardagligt kallat dropp.

På vår utredningsenhet utreder vi svårare tillstånd och/eller mer komplicerade reumatiska och inflammatoriska sjukdomar.

På vår forsknings- och utvecklingsenhet bedriver vi kliniska studier. Vi undersöker friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel, en behandlingsmetod eller omvårdnad. Kliniska studier är nödvändiga för att pröva nya läkemedel, nya kombinationer av kända läkemedel eller nya behandlingar. Du kan bli tillfrågad av din läkare eller själv anmäla ditt intresse av att delta i kliniska studier. Det är alltid frivilligt att delta i en klinisk studie och man kan när som helst hoppa av en forskningsstudie. 

Forsknings-och utvecklingsenheten Reumatologi

Närstående

Adress:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Detta gäller inte konsultremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss anmäler du dig i kassan på entréplan. Besöket kan ta mellan en till sex timmar beroende på vad för typ av läkemedel eller undersökningar som är aktuella för dig.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Om du har tid till utredningsenheten ber vi dig att ta med en aktuell medicinlista. Se över om dina recept och intyg för reumatiska besvär behöver förnyas.
  • Kontakta oss innan besöket om du behöver tolk.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska och specialistläkare i reumatologi.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.        

 

Ansvariga för inflammationscentrum

Aida Kia

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Egidija Sakiniene

Medicinskt ansvarig

Senast uppdaterad: 2021-11-04 14:04