Verksamhet Ambulans Prehospital Akutsjukvård

2014 utfördes 76.000 ambulansuppdrag och cirka 13.000 liggande sjuktransportuppdrag. Ambulansen har 22 ambulanser, 2 bedömningsbilar och 1 läkarstödsbil fördelade på 9 stationer i Storgöteborg. Vår huvudstation, ligger vid Gullbergsstrand. Här finns också ambulansledningen placerad. Liggande sjuktransport har av 8 bilar som är utplacerade på Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Gullbergsstrand. Liggande sjuktransport ansvarar också för organtransport, ett uppdrag med hög tillgänglighet dygnet runt och året runt. Inom verksamhetsområdet finns även HLR-centrum, placerat på Sahlgrenska, Per Dubbsgatan 14. Verksamheten har ca 180 medarbetare bestående av sjuksköterskor, de flesta med specialistutbildning inom prehospital akutsjukvård eller anestesi, ambulanssjukvårdare, undersköterskor, anestesiläkare och adminstrativ stab. Vi har ett stort fokus på verksamhetsutveckling och driver ett ständigt och framgångsrikt förbättringsarbete.

Mottagningar