Karta Sahlgrenska sjukhuset

På Sahlgrenska sjukhuset kan du få hjälp att hitta rätt via informationsdisken som finns i direkt anslutning till huvudentrén (Blå stråket 5).

Den 20 - 27 april pågår spårarbete vid Sahlgrenska sjukhuset. Spårvagnstrafiken är inställd under perioden och framkomligheten kommer vara begränsad runt området. Läs mer här: Spårarbete vid Sahlgrenska, 20 – 27 april - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Begränsad besöksparkering på Sahlgrenska sjukhuset

På grund av flera olika byggprojekt är tillgången på besöksparkeringar på Sahlgrenska sjukhuset påverkad. Rekommendationen är att använda P-hus vid Per Dubbsgatan eller någon av parkeringsytorna som finns vid Medicinareberget. Välj gärna kollektivtrafik om det är möjligt på grund av den begränsade framkomligheten på området.

Det finns avsläppningszoner utanför respektive entré. Vänligen respektera att det inte går att vänta på dessa ytor. Respektera även hastighetsbegränsningar på tomten.

Om kartan

Kartan över Sahlgrenska sjukhuset innehåller ett antal siffror inramade i små kvadrater med färgad bakgrund. Siffrorna motsvarar gatunummer till våra entréer. Siffran 5, med blå bakgrund, betyder "Blå stråket 5" (besöksadressen till vår huvudentré på Sahlgrenska sjukhuset).