Lämna spermaprov

Lämna spermaprov

Det finns flera anledningar till att man behöver lämna ett spermaprov, till exempel som:

  • del i en fertilitetsutredning
  • del i en IVF-behandling
  • kontroll efter en vasektomi (sterilisering)
  • fertilitetsbevarande åtgärd
  • donation

I provinlämningen på Reproduktionslaboratoriet tar vi emot alla spermaprover och fördelar de sedan mellan Fertilitetslaboratoriet och IVF-laboratoriet.

På Fertilitetslaboratoriet analyseras prover som inte skall användas i behandling.

På IVF-laboratoriet analyseras och prepareras prover som skall användas i en behandling, antingen samma dag eller för att frysas till en behandling i framtiden.

Boka tid

För att få lämna in ett spermaprov måste du ha en remiss från en läkare och en bokad tid.

Tidsbokning sker på telefontiden.

Om du är patient/under utredning hos Reproduktionsmedicin så bokar mottagningen tid åt dig och du får en kallelse hem.

De tider du kan boka är

Måndag-torsdag: kl. 07.30, kl. 10.00 och kl. 13.00

Fredag: kl. 07.30 och kl. 10.00

Vi kan ofta erbjuda en tid samma vecka men om du önskar en specifik tid bör du boka minst en vecka i förväg.

Om du behöver avboka din tid tala gärna in ett meddelande på telefonsvararen.

För att se din bokade tid i 1177 behöver du lägga till Reproduktionsmedicinsk Mottagning till dina mottagningar.

Vi kan tyvärr inte skicka ut sms-påminnelser.

Om du är donator eller har en remiss för frysning av spermier se på respektive sida hur du bokar tid för detta


Provtagning

Du kan ta ditt prov hemma eller i ett särskilt rum på laboratoriet.

Hemma

Om du ska ta provet hemma behöver du tänka på att du ska kunna lämna in provet inom en timme. Miljön i ejakulatet blir gradvis sämre för spermierna så för ett bra och säkert resultat skall det inte ta för lång tid mellan att du tar provet och att vi börjar analysera det. Har du en lång resväg är det därför bäst att ta provet på laboratoriet.

Spermier är känsliga för temperaturförändringar så provet får inte kylas ner. Transportera därför behållaren kroppsnära, i till exempel en innerficka, om det är kallt ute.

Laboratoriet

Det finns två rum avsedda för provtagning på laboratoriet.

Rummen är utmärkta med skyltar utanför och inuti finns bland annat en soffa, handfat, handdukar och provtagningsbehållare.
Det är viktigt att du låser den yttre dörren för att lampan utanför skall visa upptaget, den inre dörren är för att du skall få en större känsla av avskildhet.
Innan du lämnar rummet plocka undan handdukar, eventuellt skräp och torka av ytor som du har använt.

Att ta provet

Innan du tar provet bör du tvätta penis med tillbakadragen förhud med endast ljummet vatten. Använd inte tvål för det kan påverka spermierna negativt.

Ta provet genom masturbation och samla upp det direkt i behållaren.

Det är viktigt att hela mängden prov kommer med i behållaren för att resultatet på analysen skall bli tillförlitligt. Ibland kan det kännas som att volymen är väldigt liten eller skiljer sig mycket mot hur det brukar vara men volymen är ändå oftast helt normal.

Notera på remissen eller det formulär du fått:

  • tiden du tog provet
  • om du fick med allt i behållaren
  • om du varit sjuk med hög feber de senaste 3 månaderna.

Lämna in provet

Provinlämningen finns på Blå stråket 6, plan 1.

Anmäl dig i kassan på entréplan innan du går upp.

Laboratoriet ligger i korridoren bredvid hissen, till höger finns provinlämningen och till vänster finns provtagningsrummen.

Vid inlämningen behöver du ha med dig din remiss/kallelse och visa legitimation. Om någon annan än du själv lämnar in provet behöver denna person visa både din och sin egen legitimation.

En etikett med namn och personnummer till provbehållaren får du i provinlämningen.

Provsvar

Inom en vecka efter utförd analys skickar laboratoriet svaret till den läkare/mottagning som står på remissen.

Personalen på laboratoriet lämnar inte ut några provsvar direkt till patienter utan du skall alltid gå genom din läkare när du vill veta resultatet på en analys.

Om du är patient på Reproduktionsmedicin får du ofta svaret vid närmaste läkarbesök.

Referensvärden för spermaprov enligt WHO (5th ed. 2014)

Volym:                                                      >1,5 ml

Koncentration:                                          >15 milj./ml

Rörlighet:                                                  >40% rörliga spermier

Totalantal spermier:                                 >39 milj.

 

På Reproduktionsmedicinska laboratoriet preparerar vi spermaprover genom gradientcentrifugering.

Våra gränsvärden efter preparation:

Normalt utbyte:                                         ≥1 milj./ml

Lågt utbyte:                                              <1 milj./ml


Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:00 - 11:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:30 - 16:00

Besöksadress

Blå stråket 6
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Reproduktionsmedicinskt laboratorium Sahlgrenska
413 45 Göteborg