För dig som gör behandling hos oss

Här finner du information för dig om som gör behandlingar hos oss.

Om du inte får svar på dina frågor på hemsidan, kan du ringa barnmorska på telefontiden. Du kan också kontakta oss på 1177.se.

Långt protokoll

Steg ett: Nedreglering

Då vi vill styra hormonnivåerna under behandlingen blockerar vi vissa av kvinnans egna hormoner. Anledningen till nedregleringen är framför allt att förhindra för tidig ägglossning. Detta görs oftast med ett annat hormon i form av nässpray, vilket gör att dina östrogennivåer sjunker.

Vissa kvinnor får biverkningar i form av klimakterieliknande symtom som huvudvärk, torra slemhinnor, svettningar och humörsvängningar. Symtomen kan upplevas som obehagliga, men är inte skadliga. Om du behöver ta värktabletter under denna period, använd tabletter som innehåller paracetamol, till exempel Panodil och Alvedon. Besvären brukar försvinna då du startar med hormonstimuleringen, som är nästa steg i behandlingen.

Första mensdagen i menstruationscykeln kallas cykeldag 1. Läkare ordinerar, utifrån hur regelbunden din menstruationscykel är, på vilken cykeldag du skall starta med sprayen. Barnmorskan hjälper dig att räkna ut när du skall börja med sprayen. Nedregleringen tar minst två veckor. Vissa kvinnor får spraya längre på grund av behandlings- eller planeringsmässiga skäl. Du sprayar under hela behandlingstiden, men med sänkt dos under hormonstimuleringen. Slutar du av misstag med sprayen kan din egen hormonproduktion starta och i värsta fall kan det leda till att du måste avbryta behandlingen.

Blodprovskontroller

Har du börjat spraya på cykeldag 1, och ibland av andra skäl, kontrollerar vi med ett blodprov att du är nedreglerad. Har du fått ordination att börja spraya längre fram i menscykeln (vanligtvis runt cykeldag 21) kommer du att få en blödning inom 14 dagar efter spraystart. Blödningen är ett gott tecken som betyder att du är nedreglerad. Kontakta oss om det inte kommer någon blödningen efter 14 dagar, eller om du upplever att blödningen är mycket annorlunda mot i vanliga fall. Det avgörs då om du kan avvakta några dagar eller om du skall ta ett blodprov. Ibland ber barnmorskan dig också att ta ett graviditetstest. Om du är gravid slutar du spraya, är du inte gravid så fortsätter du med sprayen. Även om din nedreglering ibland tar längre tid än beräknat så påverkar inte detta ditt resultat av behandlingen.

Steg två: Hormonstimulering

Syftet med hormonstimuleringen är att ett flertal äggblåsor i dina äggstockar nu skall utvecklas. Stimuleringen sker genom att du tar injektioner en gång per dag med ett hormon (FSH eller hMG). Du kommer bli instruerad av en barnmorska, som lär dig hur du injicerar. Din partner får gärna vara med vid detta tillfälle. Om du inte vill ta injektionerna själv så kanske din partner kan hjälpa dig. Hormoninjektionen bör göras tidig kväll dagligen.

Nu skall äggblåsorna börja växa. Detta kan du känna av genom att du blir lite svullen i magen, många kvinnor upplever att det känns som inför ägglossning bland annat med rikligare flytningar. När äggblåsorna växer ökar östrogennivåerna i kroppen och detta kontrolleras med blodprov vid ett eller flera tillfällen.  

Gonal-F

Bemfola 

Menopur


Drop-in mottagning i Göteborg

Bor du i Göteborg har vi drop-in mottagning för blodprov varje vardag mellan klockan 07.15 - 08.15. Bor du på annan ort tar du blodprov på närmaste vårdcentral, detta skickar du per post till oss enligt särskild instruktion. Du blir sedan uppringd av barnmorska om provsvar och fortsatt ordination av din behandling. Hormonstimuleringen tar olika lång tid för olika kvinnor, variationer på mellan 9-18 dagar förekommer. Oftast tar det 12-14 dagar.

Då hormonnivåerna stigit kontrollerar vi äggblåsornas storlek med ultraljud. Detta görs oftas dag 8-11. Om äggblåsorna är tillräckligt stora så är nästa steg att läkaren bestämmer datum för ägguttag. Ibland får du komma tillbaka på ytterligare ultraljud.


Kort protokoll

Steg ett saknas i detta protokoll

Steg två - Hormonstimulering

Syftet med hormonstimuleringen är att ett flertal äggblåsor i dina äggstockar nu skall utvecklas. Stimuleringen sker genom att du tar injektioner en gång per dag med ett hormon. Du kommer bli instruerad av en barnmorska, som lär dig hur du injicerar. Din partner får gärna vara med vid detta tillfälle. Om du inte vill ta injektionerna själv så kanske din partner kan hjälpa dig. Hormoninjektionen bör göras tidig kväll dagligen. Första mensdagen i menstruationscykeln kallas cykeldag 1. Hormonstimuleringen påbörjas på cykeldag 2-3.

Den femte stimuleringsdagen påbörjas behandling med så kallad GnRH-antagonist som ska förhindra förtidig ägglossning. Detta tas också som en daglig injektion.

Du kommer att få en tid för ett första ultraljud på cykeldag 7-8. Då mäts och räknas antal äggblåsor. Det är så vi följer hur stimuleringen framskrider. Ganska ofta får du komma tillbaka på ytterligare ultraljud om äggblåsorna inte hunnit utvecklas färdigt vid första undersökningen. Stimuleringen tar ca 9-14 dagar.

Gonal-F

Bemfola 

Menopur

Fyremadel


Ägguttag (äggaspiration)

När läkaren bestämmer att det är dags för ägguttag träffar du en barnmorska som går igenom vilka förberedelser du skall göra. Den allra viktigaste förberedelsen är att du kommer ihåg att ta ägglossningsinjektionen på rätt klockslag vilket är 36 timmar innan planerat ägguttag! Detta läkemedel gör nämligen att äggen mognar och så småningom kommer att lossna. Vi tar ut äggen då de mognat men inte lossat, därför är det viktigt att du tar injektionen exakt i rätt tid.

Dagen ni kommer in

Den dagen ni kommer för ägguttag tar en barnmorska emot dig och din eventuella partner. Du får en sängplats och får byta om till lämpliga kläder. En Venflon (droppnål) sätts in i blodkärl i armen för att vi skall kunna ge dig läkemedel under ingreppet. Du får också förberedande medicinering. Många kvinnor är oroliga inför ägguttaget, men de flesta upplever det som mindre smärtsamt än de trott. Din partner eller annan anhörig får vara med under ingreppet men kan få vänta utanför både innan och efter för att undvika trängsel.

För att det skall vara så bekvämt som möjligt får du smärtstillande läkemedel av barnmorskan och lokalbedövning i slidan av läkaren. Läkaren tar ut äggen på ett operationsrum med assistans av barnmorska och undersköterska. Det finns också alltid laboratoriepersonal inne i operationsrummet. Själva ägguttaget sker med hjälp av ultraljud. Läkaren för in en ultraljudsstav i slidan och en tunn nål som förs in via en nålguide nås äggblåsorna och äggvätska sugs ut och äggen följer då med ut till provrör.

Äggutaget tar mindre än en halvtimma. Laboratoriepersonal tar hand om äggen. På ägguttagningsdagen lämnar din partner också ett spermaprov om detta är aktuellt och ni får inte lämna avdelningen förrän laboratoriet godkänt provet. Alternativt tinas frysta spermier, antingen från partner eller donator.

Efter ägguttaget får du fika innan hemgång och information av barnmorska om vad som händer efter ägguttaget. Du får beräkna att vara på Reproduktionsmedicin cirka 1 timme efter ingreppet. På grund av de smärtstillande läkemedel som du fått kan du inte köra bil denna dag.

Det är vanligt med mindre blödning och lättare buksmärta efter ägguttag. Om du behöver smärtlindrande tabletter rekommenderar vi endast preparat med Paracetamol, t.ex Panodil eller Alvedon. Du kan ta upp till 4 gram/dygn vid behov. Undvik antiinflammatoriska värktabletter som till exempel Ipren och Voltaren, vilka kan störa implantationen av embryot i livmodern. Rådgör alltid med läkare om du måste ta smärtstillande tabletter. Skall ingen återföring göras behöver du inte ta hänsyn till detta.

Spermaprov dagen för ägguttag

Du får en tid för provinlämning av barnmorskan vid sista besöket innan ägguttaget.

Enligt WHOs riktlinjer är det lämpligt med utlösning 2-7 dagar före inlämning av spermaprov.

Det finns särskilda provtagningsrum för spermaprov på laboratoriet på våning 1 där du skall lämna provet. Ibland är det kö till dessa. Det går också bra att ta provet hemma, om du lämnar det till laboratoriet inom 1 timme. Utsätt inte provet för kyla, förvara det nära kroppen vid transport till laboratoriet. Detta är extra viktigt under den kalla årstiden.

Du bör du finnas tillgänglig per telefon upp till cirka 3 timmar efter det att provet lämnats. Detta för att vid behov kunna lämna ett nytt prov.

Progesteronbehandling

Dagen efter ägguttaget påbörjar du behandling med en vaginaltablett innehållande progesteronhormon, tabletten för du högt upp i slidan. Progesteron förbereder slemhinnan i livmodern på att ta emot det befruktade ägget. Progesteron utsöndras i vanliga fall efter ägglossning. Vid en IVF-behandling behöver du ta extra Progesteron då man stört den naturliga cykeln.

Det är vanligt att man får en ökad flytning och en del av tabletten kan komma ut. Slemhinnan hinner dock ta upp hormonet. Använd gärna trosskydd. Tabletterna tas två eller tre gånger per dag, beroende på vilket läkemedel du ordinerats, i 17 dagar, fram till graviditetstest. Även om det uppstår en mindre blödning skall du fortsätta med tabletterna. En vanlig bieffekt av progesteron är bröstspänningar, lätt illamående, trötthet och förstoppning.

 


Parallellt i laboratoriet

Befruktning

För att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat kan den planerade befruktningsmetoden behöva ändras beroende på spermiekvaliteten den aktuella dagen.Vid normal spermiekvalitet sammanförs äggen och spermierna i en odlingsskål som är fylld med näringslösning. Skålen förvaras på laboratoriet i en så kallad inkubator som är ett slags värmeskåp. Spermierna får själva befrukta äggen. Vid nedsatt spermiekvalitet utförs mikroinjektion/ICSI, då en utvald spermie förs in i ägget med hjälp av en glaspipett. Detta utförs vid cirka 50 % av behandlingarna.

I de ovanliga tillfällena då inga spermier kan hittas i spermieprovet (detta är oftast diagnostiserat sedan tidigare) uthämtas spermier i bitestikel eller testikel (PESA; TESA) under ett mindre operativt ingrepp. Därefter utförs befruktning med ICSI. Mannen bör inte köra bil samma dag som detta ingrepp utförts.

Det blir inte alltid befruktning av samtliga ägg. Det är endast mogna ägg som kan befruktas och det är ganska vanligt att några av de uthämtade äggen är omogna. Även när ICSI görs är det sällan som alla ägg blir befruktade. Befruktningsgraden ligger ofta runt 60 %.

Odling

När äggen befruktats börjar celldelningen. Beroende på hur många normalt befruktade ägg det blivit sätts det in på olika dagar efter ägguttaget. Om det finns minst 5 normalt befruktade ägg görs återföringen efter fem dagar, då kallas det befruktade ägget blastocyst och består av cirka 100 celler. Om det är färre än 5 normalt befruktade ägg görs insättningen efter två dagar och kallas då embryo. Embryot har då 4-6 celler.

Frysförvaring av embryon

Blastocyster av god kvalitet kan frysas in dag 5-6 för användning vid senare behandling. Nedfrysning av embryon kan även undantagsvis göras efter 2-3 dagars odling. Vid cirka 60 % av alla behandlingar kan man frysförvara embryon.


Embryoåterförande (ET)

Steg fem: Återförande av embryo

Återföring av embryo görs antingen två eller fem dagar efter ägguttaget (se ovan under odling). Du får i samband med ägguttaget en preliminär tid för återföringen på dag två. Om det är minst fem normalt befruktade ägg, så sker en ändring av återföringsdagen. Då kommer vi kontakta dig för ombokning av återföring till dag fem.

För dig som blir ombokad från dag två till dag fem:
Även två dagar efter ägguttaget görs en förnyad embryobedömning och en ändring av den planerade återföringsdagen kan åter bli aktuell. Det är därför viktigt att ni är tillgängliga på telefon och kan infinna er denna dag.

Det befruktade ägget återförs till livmodern med en tunn plastkateter. Återföringen tar cirka fem minuter och är oftast inte smärtsam, utan är ungefär som en vanlig gynekologisk undersökning. I samband med återföringen får du information om hur många ägg som befruktats och hur de utvecklats samt hur spermaprovet var. Du behöver ofta vara cirka en timma på Reproduktionsmedicin. Avstå från att kissa 2 timmar innan återföring. En något fylld blåsa underlättar insättningen. Efter återförandet kan man direkt byta om till sina vanliga kläder, gå på toaletten och lämna avdelningen.

OBS! Ta alltid med bådas legitimationer vid återföringen.

Även om din partner inte kan vara med vid återförandet skall dennes legitimation uppvisas.

Ibland händer det att inget ägg blivit befruktat eller att embryot inte delar sig vidare. Då kan inget återförande ske. Om det blir någon förändring angående återföringen ringer vi och meddelar er, i regel innan klockan 12.


Tiden efter embryoåterföring

Allmänna råd

Så länge du inte känner obehag, får mer ont eller ökad svullnad över buken så går det bra att röra sig som vanligt. Det är inte någon fördel att vila, avstå från träning eller vidta några andra åtgärder. Sjukskrivning är mycket sällan nödvändig och främjar inte i sig chansen till graviditet. Om du vid ägguttaget fått ut >15 ägg rekommenderar vi dock att du avstår från träning, tills du känner att svullnaden över buken har minskat.

Får du ökad smärta eller svullnad över buken, kontakta barnmorskerådgivningen (Se nedan överstimulering).

För att minska risken för infektion avråds du från att bada eller ha samlag under de kommande två dagarna efter återföringen.

Efter återförandet rekommenderar vi att du avstår från alkohol.

Fortsätt att ta folsyra tabletter.

Tiden fram till graviditetstesten kan många gånger kännas lång och man kan vara rädd att göra något fel. Embryot ligger väl skyddat i livmodern. Om embryot fäster sker det efter cirka 1-4 dagar. Du kan själv inte påverka chansen till graviditet utan försök leva som du brukar.

Börjar du blöda som vid mens är det troligt att embryot inte har fäst. Du kan då sluta med vaginaltabletterna med progesteron, men vi rekommenderar att du tar graviditetstestet som planerat.

Graviditetstest (urin) tas 17 dagar efter ägguttaget. Du får själv köpa test på apoteket och testa hemma. Du får ringa till barnmorskerådgivning för att meddela behandlingsresultat och fortsatt planering.

Graviditet

Chansen att bli gravid efter ett äggåterförande är ungefär 40 %. Tyvärr ökar risken för missfall med högre ålder hos kvinnor, och ligger runt 20-25 % mellan 30-40 års ålder.  Därför är det endast 29 % som får ett barn om man bara gör ett återförande av ett färskt embryo/blastocyst. Vid återföring av ett fryst och tinat embryo är chansen liknande. Totalt är det drygt 65-70 % av alla par som får barn om man räknar resultatet för samtliga tre behandlingar, inklusive eventuella frysbehandlingar.

 Vid positivt graviditetstest

 • Fortsätt med Lutinus två gånger/dag (morgon och kväll) tills de tar slut
 • Du kommer att få tid för ultraljud cirka tre veckor efter graviditetstestet
 • Följ kostråd som du finner på livsmedelsverket.se
 • Anmäl dig till din mödravårdscentral/barnmorskemottagning på din hemort

Om ni får barn genom behandlingen kan ni inte prioriteras för ytterligare landstingsfinansierade behandlingar. Har ni frysta embryon kvar, kan dessa dock återföras till självkostnadspris. 

Negativt graviditetstest

Vid negativt test avgör ni själva när ni känner er redo att starta en ny behandling. Av medicinska skäl kan ny behandling tidigast påbörjas efter första spontana menstruationen (eller framkallad blödning), och inte direkt på den blödning som kommer efter 1-2 veckor efter ägguttaget om inte graviditet. Ibland kan det vara bra att vänta några månader då behandlingarna kan upplevas som känslomässigt påfrestande.

 Vid negativ test kan vi antingen planera för:

 • Återföring av fryst embryo
 • Ny IVF-behandling
 • Samtal till läkare

Återförande av fryst/tinat embryo

Om det finns fryförvarade embryon så används dessa i först hand, innan ny stimulerad behandling startas. Återförandet av fryst och tinat embryo kan göras utan hormonbehandling i en naturlig menscykel, om du har egna ägglossningar. Annars får du hormonbehandling med östrogentabletter och vaginaltabletter med progesteron för att förbereda livmoderslemhinnan att ta emot det befruktade ägget.


Överstimulering

Den allvarligaste komplikationen vid provrörsbefruktning är överstimuleringssyndrom (förkortas OHSS). Milda former av detta ses vid upp till 30 % av IVF-behandlingarna och allvarligare OHSS vid 3-8 % av behandlingarna. Den exakta orsaken till OHSS är inte känd men tillståndet verkar bero på hormonstimuleringen som påverkar äggstockarna vilket i sin tur gör att det läcker ut vätska i magen.

Tillståndet innebär:

 • Svullnad i magen på grund av att det samlas vätska
 • Smärtor
 • Illamående
 • Ibland är det också svårt att ta djupa andetag

Allvarliga fall av överstimulering kan kräva att vätska tappas ut från magen och i vissa fall måste kvinnan bli inlagd för att få droppbehandling för att rätta till vätske- och saltbalansen. Man ger också blodförtunnande injektioner för att förebygga blodpropp, eftersom OHSS leder till en koncentration av blodet och ökad risk för proppar. Till patienter med allvarlig OHSS är det olämpligt att lägga tillbaka embryo eftersom en graviditet ökar symptomen av OHSS och man kan behöva frysförvara samtliga embryon.

Risk för OHSS har framför allt kvinnor som fått många ägg (mer än 20). Särskilt kvinnor med PCOS har ökad risk.

För patienter med mild form av OHSS gäller:

 • Smärtor i magen kan lindras med paracetamol (t.ex. Tablett Panodil, Alvedon)
 • Du skall dricka som vanligt, inte extra mycket
 • Undvik extrem fysisk ansträngning och samlag
 • Tillståndet läker oftast ut utan åtgärd på någon vecka

Har du några av symptomen som beskrivs ovan kontakta barnmorska på IVF telefon 031-342 39 19 alla vardagar. På helger lyssnas telefonen av och du blir kontaktad om du talat in ett meddelande.

Behöver du komma i kontakt med oss när vi har stängt kan du alltid kontakta den gynekologiska akutmottagningen på Sahlgrenska. Det gör du via Sjukvårdsupplysningen på telefon 1177. Du kan även kontakta kvinnokliniken på din egna hemort för bedömning.


Frysning av alla embryon

I vissa fall planeras att alla embryon/blastocyster skall frysas och att du inte får tillbaka något embryo i den färska behandlingen. Det kan vara på grund av risk för överstimulering (OHSS), detta på grund av att en graviditet kan förvärra symtomen överstimulering.

Om du har behandlats enligt det korta protokollet och det planeras totalfrys på grund av risk för OHSS kan du få ordinerat en annan ägglossningsinjektion i samband med sista ultraljudsundersökningen, än den vi vanligen ger inför ägguttaget. Görs detta kommer du inte att utveckla OHSS, men du kan inte få något embryo insatt i färsk behandling eftersom embryot och livmodern är i olika faser.

Det kan också bero på andra tillstånd som gör det olämpligt att göra insättning såsom till exempel polyp i livmoder eller att du blivit sjuk. Du får då återförande vid ett senare tillfälle när kroppen har återhämtat sig eller tillståndet åtgärdats.

I sällsynta fall blir inget av äggen befruktade eller celldelningen avstannar. Då kan inget embryo frysas. Om detta inträffar får ni ett samtal med en läkare för att gå igenom hur fortsatt behandling ska ske.

Om du behöver smärtlindrande tabletter rekommenderar vi i första hand preparat med Paracetamol, till exempel Panodil eller Alvedon. Du kan ta upp till 4 gram/dygn. Då du i denna cykel inte får återfört något embryo kan du även ta antiinflammatoriska preparat såsom Ipren eller Diklofenak. Du kan ta upp till maxdos vid behov mot smärta efter ägguttaget.

Du har fått utskrivet vaginaltabletter med progesteron, dessa skall du inte ta nu då vi inte planerar någon återföring i denna cykel.

Vi kommer att kontakta dig för att informera om antal embryon vi har kunnat frysa samt för att planera er fortsatta behandling.