Eftervård

Vi tar hand om dig och ditt nyfödda barn efter förlossningen. När barnet är fött börjar eftervården, antingen först på BB eller hemma.

Här hittar du mer information om det nyfödda barnet, kvinnans kropp efter födseln och den nyblivna familjen. Den första tiden med barnet är en tid då du och barnet lär känna varandra.

Du kommer att göra en plan för din eftervård tillsammans med barnmorskan i Mödrahälsovården vid besöket i graviditetsvecka 35. Vid behov görs planen tillsammans med läkare.
Idag sker vården under barnets första levnadsvecka till stor del i hemmet med stöd från sjukhusets BB-mottagning. Det kan ske via telefon, videomöte, hembesök eller besök på mottagningen. Det anpassas utifrån dina behov.
Om du har medicinska behov som behöver följas upp dygnet runt så planeras det för BB-vård på sjukhus. Vissa sjukdomar och graviditetskomplikationer kräver en viss observationstid som styr din rekommenderade vårdtid.
Du kommer att få en plan och stöd i att förbereda dig från barnmorskan på Barnmorskemottagningen

Bebis ammas

Amning

Läs mer om amning, få tips och råd.

bebisöra

Hörseltest

Läs mer om det hörseltest som görs när barnet är runt två veckor.