Vad gäller vid barn som är närstående

Närstående barn påverkas oavsett ålder om någon blir sjuk. Barn kan reagera på olika sätt. De kan bli ledsna, oroliga, arga, besvikna och få skamkänslor. Skamkänslorna kan bero på saker de tänker eller känner, eller på att tillvaron skiljer sig från kompisarnas.

En del visar sina känslor, andra döljer hur de mår. Det närstående barnet kan vara syskon till den som är sjuk. Närstående syskon kan känna avundsjuka. Avundsjukan kan bero på att de vuxna ägnar all tid åt den som är sjuk, eller på att bara det sjuka barnet får göra eller slippa vissa saker. Närstående barn riskerar att ta för stort ansvar när de vuxna inte räcker till. Närstående barn som är syskon upplever ofta att ingen har tid med dem. De vet inte vem de kan prata med om sina tankar och känslor.

Läs mer på 1177

Så här kan du stötta barnet
-en film där du får veta mer om hur barn kan påverkas av att någon närstående blir svårt sjuk.