Kontaktsjuksköterskan – ditt stöd i vården vid cancer

Du kan få stöd av en kontaktsjuksköterska om du utreds eller behandlas för cancer. Det är för att du ska känna dig trygg i vården. Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att en vårdplan görs tillsammans med dig. Även närstående kan få stöd av kontaktsjuksköterskan.

Varför ska jag ha en kontaktsjuksköterska?

När du utreds eller behandlas för cancer känns det ofta tryggare om du förstår och kan överblicka det som händer. Då kan du också vara delaktig och påverka sådant som är viktigt för dig.

Läs mer på 1177