Tobak och alkohol

Här kan du läsa mer om alkohol och tobak. Du får tips på hur du kan ändra dina vanor och var du kan få hjälp om du behöver.

Det är aldrig för sent att sluta röka. Kroppen börjar återhämta sig nästan omedelbart när du gör ett rökstopp. Det viktigaste för dig som planerar att sluta röka, är att du själv verkligen vill.

Du som röker eller snusar - fundera gärna på för- och nackdelar med ditt nikotinbehov. Om du tar professionell hjälp av tobaksavvänjare så fyrdubblas dina chanser att lyckas. Det finns olika sätt att få stöd, exempelvis vid fysiskt patientbesök, digitalt vårdmöte, via webben eller telefon. På 1177.se kan du kan läsa mer om hur tobak påverkar kroppen och hur du kan få stöd. Du kan även prata med oss i vården.

Läs mer på 1177.

Film om tobaks- och alkoholfritt före operation framtagen av 1177

När du opereras är det många faktorer som påverkar operationsresultatet och du kan själv vara med och påverka genom att avstå från alla sorters tobak. Genom att avstå från rökning och undvika alkohol före och efter din operation minskar du risken för komplikationer och förbättrar sårläkningen. 

Här finner du information om du ska operera din prostata

Vill du sluta röka finns, Sluta Röka-Linjen finns för dig som vill ha stöd när du slutar med tobak. Här kan du prata i telefon eller chatta om dina tobaksvanor. Även närstående som undrar hur de kan stötta någon är välkomna. De är ett komplement till vården och bistår med handledning och kunskapsspridning. Alla samtal är kostnadsfria och du kan vara anonym.

Rökning

Sluta röka linjen

Sahlgrenska har även en egen tobakspreventiv mottagning. Där arbetar sjuksköterskor som är diplomerade tobaksavvänjare. För att komma dit kan du antingen skriva en egenremiss (som finns på deras hemsida) eller så kan vi skicka en remiss åt dig om du säger till. 

Tobakspreventiv mottagning 

Vill du ha hjälp med alkolholen. Alkoholhjälpen och alkohollinjen erbjuder stöd via nätet för dig som vill förändra dina alkoholvanor och för dig som är anhörig till någon som dricker. 

Hjälp att sluta röka - 1177

Alkohol

Alkohollinjen
Alkoholhjälpen

Beroendemottagning - remiss eller egenremiss, tidsbokning eller drop-in.
Nordhemskliniken tar emot patienter med alkoholmissbruk/beroende utan psykiatrisk samsjuklighet. Mottagningen har en omfattande poliklinisk verksamhet för både akuta och planerade besök.
Läs mer på Nordhemsklinikens hemsida (tillhör Sahlgrenska).

 

Du kan även läsa mer på Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida.