Fysisk aktivitet och träning under cancerbehandling

Med fysisk aktivitet och träning kan du som patient lindra dina symtom under en cancerbehandling. Det kan öka din livskvalitet både under och efter din behandling.

Det är vanligt att du rör på dig mindre och vill vila mer om du har cancer och går igenom olika behandlingar. Du kan behöva vila ibland, men du mår ofta bättre av att försöka röra på dig och gärna även träna. Undvik för mycket stillasittande. Kroppen fungerar bättre, du blir starkare, får bättre balans och mer ork.

Läs mer om fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer på 1177 Vårdguiden.

Film om fysisk aktivitet och träning under cancerbehandling från Regionala cancercentrum i samverkan