Vad är cancerrehabilitering?

De flesta som har cancer behöver rehabilitering åtminstone någon gång. Cancerrehabilitering är allt som kan göra att livet blir så bra som möjligt före, under och efter behandlingen av sjukdomen.

Rehabilitering vid cancer är alla åtgärder som kan minska de besvär eller problem som sjukdomen kan orsaka på olika sätt.
Rehabilitering kan göra att behandlingen mot sjukdomen blir effektivare. Det är viktigt att du är engagerad och deltar aktivt för att rehabiliteringen ska ge resultat.

Olika yrkesgrupper kan samarbeta i team utifrån de behov som du har. Här är exempel på sådana yrkesgrupper:

arbetsterapeut
dietist
fysioterapeut
kurator
logoped
lymfterapeut
psykolog
rehabiliteringskoordinator
sexolog
sjukhuspräst
olika specialistläkare
stomiterapeut
uroterapeut

Läs mer på 1177

Cancerrehabiliteringen Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i samarbete med patienter, kommunikationsenheten SU och Vårdgivarguiden producerat korta filmer som riktar sig till alla som behandlas eller har behandlats för cancer och till de som är närstående till någon som har eller har haft cancer. Filmerna tar upp följande 14 ämnen:

• Fatigue - cancerrelaterad trötthet
• Smärta
• Mat för att må bra under/efter behandling
• Sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdom
• Barn som närstående
• Alternativ medicin
• Tarmproblem vid strålbehandling mot bäckenområdet
• Fysisk aktivitet och träning
• Balans i vardagen
• Psykologiska utmaningar
• Oro och ångest
• Återgång till arbete efter cancersjukdom
• Kontaktsjuksköterskan – din fasta punkt under cancerbehandlingen
• Information om Uppföljningsmottagningen efter barncancer

Klicka här så kommer du till filmerna som är publicerade på 1177