Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Reproduktionsmedicinsk mottagning Sahlgrenska

Tillfällig information På grund av Covid-19 har vi fortfarande begränsad verksamhet. Vi erbjuder vård och behandling i den utsträckning som är möjlig. Vi har inte kunnat erbjuda fertilitetsutredningar i samma utsträckning som vi brukar. Det innebär att vår väntetid för utredning har ökat. Vi hoppas kunna komma ifatt när väl Covid-19-situationen ändras. Även andra vårdgivare kan göra dessa utredningar och kan ev. erbjuda tid fortare. Vissa privata vårdgivare har avtal med Västra Götalandsregionen för dessa utredningar.

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag
7:00 - 14:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - torsdag
7:30 - 16:30
fredag
7:30 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 6
413 46 Göteborg

DNV ISO 9001

Reproduktionsmedicin är sedan 2010 certifierad enligt ISO 9001

Förlängda väntetider för operation

Så här påverkas operationsköerna av pågående pandemin.

Läs mer här

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Information om våra utredningar samt behandlingar finns till höger under "Patientinformation".

Information om jul och nyårsstängt på Reproduktionsmedicin (svensk)

Information om jul och nyårsstängt på Reproduktionsmedicin (engelsk)

Information till dig som ska starta behandling under jul- och nyårshelgen

Information angående behandlingar hösten 2021

På grund av pandemin samt minskade personalresurser har våra väntetider för IVF-behandling ökat. För dig som kommer för nybesök under hösten 2021 samt även för dig som behöver göra en ny behandling kommer väntetiden vara ca 3 månader. 

Avbokning av återförande av fryst embryo

För att kunna bibehålla hög kvalitet och patientsäkerhet vid behandling, utför vi ett bestämt antal frysåterföranden per dag.  Vid enstaka tillfällen kan det bli nödvändigt att avboka planerat återförande av tinat embryo. Om detta skulle behövas, kommer vi att kontakta dig/er per telefon en till två dagar innan återförandet skall ske.

IVF och vaccination mot Covid-19

  • Generellt rekommenderas alla att på sikt vaccinera sig, för att minska smittspridningen i samhället.
  • Efter slutförd vaccination (2 doser) bör man avstå från IVF-behandling i minst 3 dagar, eller tre dagar före planerad frysåterförande.
  • Forskning som finns tillgänglig visar inte på skadliga effekter av Covid-19-vaccination på manlig eller kvinnlig fertilitet.
  • Enligt nuvarande data, verkar det inte föreligga ökad missfallsrisk på grund av vaccin mot Covid-19.
  • Gravida som drabbas av Covid-19 löper ökad risk för svårt sjukdomsförlopp jämfört med icke gravida kvinnor. Detta gäller även gravida utan andra riskfaktorer.
  • Vi kommer att uppdatera ovanstående information på vår hemsida så fort nya rekommendationer blir aktuella.

Se även folkhälsomyndighetens information och råd om vaccination mot Covid-19 samt övriga råd vid graviditet, www.fohm.se.

Söka vård hos oss

När du/ni söker vård hos oss behöver vi få en remiss med information om dig/er. För utredning av infertilitet kan ni skriva en egen vårdbegäran.

Har ni redan gjort en utredning och önskar IVF-behandling behöver er utredande läkare skriva en remiss till oss. Ni kan inte skriva en egenremiss för IVF.

Behöver du/ni behandling med donerade spermier finns en egenremiss för detta på 1177.se

Är du intresserad av att bli ägg- eller spermiedonator? 

Läs mer om vad ägg- och spermieinformation innebär och hur det går till här.

Vid ditt besök hos oss

Checklista inför ditt besök

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan på entréplan där du också betalar. Du kan betala med kort eller kontant.
  • Om du är ägg- eller spermiedonator kan du gå direkt till avdelningen utan att anmäla dig i kassan.
  • Ägg, spermier och embryon är mycket känsliga för olika miljöfaktorer. På grund av detta, allergier och infektionskänsliga patienter ber vi dig att undvika parfym eller andra starkt doftande hud- eller hårprodukter.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel läkare, psykolog, barnmorska, undersköterska, biomedicinsk analytiker, embryolog, biolog, genetiker och administrativ personal.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Förlängda väntetider för operation

Så här påverkas operationsköerna av pågående pandemin.

Läs mer här

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Anna von Vultée

Vårdenhetschef

Senast uppdaterad: 2021-11-30 14:53