a-Myosit, Myosit-ak, Myositspecifika antikroppar, Myositassocierade antikroppar

16268

Myositantikroppspanel

Synonymer

a-Myosit, Myosit-ak, Myositspecifika antikroppar, Myositassocierade antikroppar

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör / rör utan tillsats

Provtagning

 
Serum eller EDTA-, heparin- eller citratplasma. Helblod får ej utsättas för frysrisk. Provmaterial kan förvaras i kyl upp till 14 dagar innan analys. Hemolytiska, icteriska och lipemiska prover har inte setts störa reaktionen.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

Transporteras rumstempererat

Remiss

Remissord

Myositantikroppspanel

Metod

Metodtyp

Immunoblot

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

Negativ

Bakgrund

Indikation för provtagning är klinisk misstanke om inflammatorisk muskelsjukdom (myosit) samt oklar interstitiell lungsjukdom med eller utan myositsjukdom där anti-syntetassyndrom misstänks. Myositantikroppar kan finnas hos patienter med interstitiell lungsjukdom utan samtidig klinisk myosit. Provet analyseras med en immunoblotmetod som baseras på en enzyme immunoassay och vid positiv reaktion anges resultatet semikvantitativt. Undersökningen omfattar antikroppar mot följande antigen: OJ, EJ, PL-12, PL-7, Jo-1, SRP, SAE1, NXP2, MDA5, TIF1-gamma, MI-2alfa, MI-2beta, PM/Scl-75, PM/Scl-100, Ku. Olika autoantikroppar är associerade med olika kliniska bilder och vid positivt utfall lämnas mer specifik information om detta för den påvisade autoantikroppen.
Analys av anti-Jo-1 ingår även i ANA-screen och antikroppar mot PM/Scl-75, PM/Scl-100 och Ku ingår i sklerodermaantikroppspanelen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-05-18
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46