ANCA IF

13447

ANCA IF

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör, guldgul kork

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

ANCA IF

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

NPU-Kod

14530

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 3 arbetsdagar

Referensvärden

ANCA-IF:< 20 titer
Referensintervallsinformation
ANCA-IF:< 20 titer

Bakgrund

ANCA (anti neutrofil cytoplasmatisk antikropp) är en grupp av autoantikroppar med varierande specificitet riktade mot enzymer i granulae hos neutrofila granulocyter. Positiv ANCA IF (immunfluorescens) test förekommer vid systemiska vaskulitsjukdomar, framförallt vid granulomatos med polyangit (GPA, tidigare Wegeners granulomatos), mikroskopisk polyangit, nekrotiserande och crescentbildande glomerulonefrit samt eosinofil granulomatos med polyangit (EGPA, tidigare Churg-Strauss syndrom). Positiv ANCA-IF med specificitet för PR3 ger främst cytoplasmatisk-ANCA (c-ANCA) mönster på IF och antikroppar mot MPO ger p-ANCA mönster på IF.
Vid misstanke om systemiska vaskulitsjukdomar skall alltid antigenspecifika immunassays användas (v.g. se vaskulitscreen som innehåller MPO-ANCA, PR3-ANCA och anti-GBM) som har både högre sensitivitet och specificitet jämfört med ANCA IF.
Positivt ANCA IF mönster utan specificitet för PR3-MPO förekommer också vid andra sjukdomar. Ungefär hälften av patienterna med ulcerös colit har p-ANCA IF mönster medan patienter med Crohns sjukdom har ANCA i lägre frekvens. Vid skleroserande cholangit och autoimmun hepatit förekommer p-ANCA. Vid positiv c-ANCA IF mönster och negativ anti-PR3 kan antikroppar mot BPI (bactericidal permeability increasing protein) föreligga. Denna antikropp har rapporterats som markör för infektion med Pseudomonas hos patienter med cystisk fibros.
Falskt positiv p-ANCA kan ses vid förekomst av kärnantikroppar (positiv ANA).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-03-09
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46