B-celler

14760

Chimerismstatus efter allogen stamcells- eller organtransplantation

Synonymer

T non T \ B \ T \ M \ NK \ CD34 \ Cellseparation \ Allogen transplantation \ Mikrosatellit \ Chimerism \ B-cell \ B-celler \ NK-cell \ NK-celler \ T-cell \ T-celler

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod/Benmärg

Rör el. motsv

4 ml EDTA-rör

Provtagning

4 ml EDTA-rör med blod eller benmärg
OBS! Viktigt att rören fylls med 4 ml blod eller benmärg (för vuxna och barn, ej nödvändigt för små barn) för att säkerställa en fullgod analys. Provet måste nå Klinisk genetik senast 2 dagar efter provtagningstillfället.

Hantering

Rumstemperatur Fryses ej Centrifugeras ej

Transport

Rumstemperatur

Remiss

Remissord

Chimerismstatus efter allogen stamcells- eller organtransplantation

Metod

Metodtyp

Fragmentanalys, qPCR

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Efter allogen stamcellstransplantation, även förkortat allo-SCT, allo-TX eller benmärgs-transplantation, följs förloppet för hur donatorcellerna etablerar sig i patienten (recipienten) genom analys av chimerismstatus. Oftast följs förloppet i olika cellslag t.ex. i T-lymfocyter respektive i övriga celler. Vid organtransplantation övervakas om hematopoetiska stamceller, som kan ha följt med ett organ, etablerar sig i patienten. Chimerismstatus är ett mått på hur många celler som kommer från patienten (stamcells-recipienten) respektive (stamcells-)donatorn. Stigande chimerism (ökande andel recipient eller fallande andel donator) är en indikation på att stamcellerna håller på att rejekteras (en avstötningsreaktion) eller att patienten har fått ett recidiv (återfall) i sin sjukdom, t.ex. leukemi. Båda tillstånden är livshotande och kräver skyndsam hantering. Analys av chimerismstatus efter transplantation behandlas därför som akuta analyser.
För att kunna göra separation av t.ex. B- och T-lymfocyter, myeloiska celler, NK-celler eller pluripotenta stamceller (CD34+) måste blod- eller benmärgsprovet processas inom några dagar efter provtagningen. Provet får heller inte frysas eftersom det leder till att cellerna lyserar vid upptining.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-02-21
För att komma i kontakt med oss, var vänlig se information i remissen tillhörande denna analys under rubriken Remiss längre upp på sidan.