Blodgas artärblod

13200

aB-Blodgas

Synonymer

Respirationsstatus artärblod \ Blodgas artärblod \ Syrabasstatus artärblod

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Artärblod

Rör el. motsv

Blodgasspruta (elektrolytbalanserat)

Provtagning

Arteriellt
Minsta provvolym är beroende på sprutans storlek och fabrikat, en 3 mL blodspruta bör fyllas med minst 0,8 mL blod och en 1 mL blodgaspruta med minst 0,25 mL blod. Blodgassprutan ska vara försluten med kork och vara luftfri. Om patienten har högt antal Leukocyter bör provet analyseras inom 10 minuter pga hög glykolys.

Hantering

Blodgaser bör ej skickas i rörpost. Provet ska snarast lämnas till laboratoriet då provet ska analyseras inom 30 min efter provtagningen.

Transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min. Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

aB-Blodgas

Metod

Metodtyp

 

Ackrediterad

Nej
 

Ingående analyser

Ecv(aB)-BE
P(aB)-pCO2 (37°C)
P(aB)-pH (37°C)
P(aB)-pO2 (37°C)
Hb(aB)-sO2
P(aB)-HCO3 akt(37°C)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-11-15
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.