Chitotriosidas

11752

Chitotriosidas

Synonymer

Mb Gaucher \ Niemann-Pick A / B \ Niemann-Pick C1 \ Niemann-Pick C2 \ Mb Wolman

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K2-EDTA eller K3-EDTA, 5 mL (drar 4 mL).

Provtagning

8 mL EDTA-blod, från barn under 1 år, 4 mL.
Helblodet får ej kylas eller frysas. Vid frågor kontakta Sektionen för Enzymanalyser, telefon 031-3422425.

Hantering

Helblod förvaras i rumstemperatur.

Transport

Transporteras i rumstemperatur, post express, förpackat i provhylsa och vadderat kuvert. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h och mottages måndag - torsdag före kl. 16, fredag före kl. 12.

Remiss

Remissord

P-Chitotriosidas

Metod

Metodtyp

Fluoroscensspektrometri

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

nkat/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 3 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <40

Bakgrund

Chitotriosidas är ett lysosomalt enzym som uttrycks i makrofager. Lipidinlagring i makrofager leder till uppreglering av chitotriosidas samt ökad utsöndring till blodbanan. Lipiden glukosylceramid upplagras i makrofager vid Mb Gaucher och ger en kraftigt ökad chitotriosidasaktivitet i blod hos obehandlade patienter (10-250 gångers ökning). Vid Mb Gaucher används chitotriosidasaktivitet som diagnostik- och behandlingsmarkör. Patienter med andra lysosomala sjukdomar med lipidstörning (Niemann-Pick A, B, C samt Mb Wolman) har också en viss ökning av chitotriosidasaktiviteten (oftast < 10 gångers ökning). Substrat för chitotriosidas är s.k. chitiner vilka inte förekommer hos människan varför frånvaro av detta enzym inte får någon sjukdomskonsekvens.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-11-14
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.