Dehydroepiandrosteronsulfat

17270

Dehydroepiandrosteronsulfat

Synonymer

DHEA-sulfat

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Provröret vänds 10 ggr (fram och åter) direkt efter provtagningen. Centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana)

Remiss

Remiss

Remissord

S-DHEAS

Metod

Metodtyp

CMIA

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU04121

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <2 mSe kommentar
KommentarFör barn <2 månaders ålder är nedre
referensgränsen 28,9 µmol/L. Det finns en övre
referensgräns, men data för denna nivå saknas
(beskrivs vara högre än 40,7 µmol/L).
 2 m - <6 m0,7 - 15,6
 6 m - <12 m0,2 - 4,8
 1 år - <6 år0,1 - 3,0
 6 år - <9 år0,1 - 4,1
 9 år - <13 år0,9 - 7,3
 13 år - <16 år1,5 - 12,5

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 16 år - <20 år4,0 - 15,53,4 - 18,2
 20 år - <25 år3,6 - 11,16,5 - 14,6
 25 år - <35 år2,6 - 13,94,6 - 16,1
 35 år - <45 år2,0 - 11,13,8 - 13,1
 45 år - <55 år1,5 - 7,73,7 - 12,1
 55 år - <65 år0,8 - 4,91,3 - 9,8
 >=65 år0,8 - 4,91,3 - 9,8
KommentarReferensintervallet över 65 år är extrapolerat från
åldersgruppen 55-<65 år, pga. av otillräckligt underlag
>65 år, och därför osäkert
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-12-04
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.