Dopamin

1366

Dopamin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin total/tid

Rör el. motsv

Plastdunk

Provtagning

Vuxna: Dygnsmängd urin samlad i 2,5 L plastflaska innehållande 16 mL saltsyra, 5 mol/L. Barn: Dygnsmängd urin samlad i 1 L plastflaska innehållande 5 mL saltsyra, 5 mol/L. Blandas väl Urinmängden mäts och 10 mL skickas för analys. Insamlingstiden och dygnsmängd av urin anges på remissen.

Stickprovtagning: Till 10 mL urin ska 50 µL 5 mol/L saltsyra tillsättas. Märk pappersremiss eller elektronisk beställning med ”Stickprov”. Vid akutanalys kontakta jourhavande läkare på Klinisk kemi.

Analys av katekolaminer och dopamin i urin utförs sedan 200615 inte på klinisk kemi i Göteborg. Prover skickas vidare till Malmö för analys. Vid frågor rörande analysresultat kontakta klinisk kemi i Malmö, 040-33 19 44. Ändringen medför förlängda svarstider. Vid brådskande dopaminrelaterad frågeställning hänvisas i första hand till analys av HVA i urin (tU-Biogena aminer) alternativt metoxityramin i plasma (P-Metoxikatekolaminer).

Hantering

Plastflaskor innehållande syra erhålls från laboratoriet.

Transport

Transporteras helst kylt till Laboratoriet för Klinisk Kemi.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

tU-Dopamin

Metod

Metodtyp

Högtrycksvätskekromatografi (HPLC)

Storhet

Substansmängdflöde

Enhet

nmol/period

NPU-Kod

NPU14175

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <1 år0 - 555
 1 år - <2 år65 - 915
 2 år - <4 år260 - 1700
 4 år - <18 år<2600

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år<2600
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-03-17
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.