IgG

87

Immunglobulin G

Synonymer

IgG

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
Vid enskild beställning är förväntad svarstid nästkommande arbetsdag efter provets ankomst till lab. Ingår även i S-Protein bedömning och IgG/A/M-Poly/M-komp gruppanalyerna.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information"

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 8 h skall provet centrifugeras före transport. Om ej gelrör används hälles serumet av i ett annat rör före transport.

Remiss

Remiss

Remiss 1 Klinisk kemi alternativt Beställningsetikett

Remissord

S-Immunglobulin G

Metod

Metodtyp

Turbidimetrisk/Immunturbidimetrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU19814

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 5 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <3 v9 - 18
 3 v - <6 v6 - 13
 6 v - <3 m4 - 10
 3 m - <6 m2,5 - 9
 6 m - <9 m2 - 9
 9 m - <12 m3 - 10
 1 år - <2 år3,5 - 10,5
 2 år - <3 år5 - 12
 3 år - <4 år6 - 14
 4 år - <5 år7 - 15
 5 år - <10 år7 - 16
 10 år - <15 år7 - 16
 15 år - <18 år6,7 - 15,0

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år6,7 - 15,0
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-02-24
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.