IGH-MALT1 t(14;18)(q32;q21)

15617

IGH-MALT1 t(14;18)(q32;q21)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium. Heparinrör 9 mL med Na-Heparin eller Li-heparin

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat venblod
Rör med odlingsmedium för benmärgsaspirat beställes från laboratoriet tel:031-342 1248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Laboratoriet skall alltid kontaktas (tel.nr. som ovan) innan prov skickas. Prover skall vara laboratoriet tillhanda måndag - torsdag. För eventuell akut provtagning vid annan tidpunkt, kontakta laboratoriet för diskussion ( tel.nr. som ovan).

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h

Remiss

Remissord

IGH-MALT1 t(14;18)

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ Hybridisering

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Utredning vid misstanke om lymfom med t(14;18)(q32;q21); IGH-MALT. Proben påvisar fusion av generna immunoglobulin heavy chain locus, IGH, som sitter på långa armen av kromosom 14 (14q32) och Mucosa associated lymphoid tissue lymphoma translocation, MALT1, som sitter på långa armen av kromosom 18 (18q21). Fusion IGH-MALT1 kan föreligga vid MALT-lymfom men även vid andra non Hodgkinlymfom (tot ca 8%), bland annat diffust storcelligt B-cellslymfom.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-08
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.