Iohexol

17439

Iohexol-clearance

Synonymer

Iohexol \ GFR

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL gelrör

Provtagning

Venöst
Kapillärprovtagning kan användas i undantagsfall (minsta provvolym 1 mL). Patienten administreras iohexol (Omnipaque) intavenöst och provtas både innan och vid 1-3 tillfällen efter injektionen. Funktionsundersökning av vuxna (minst 16 år) utförs av Klinisk Fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (tel nr 031-342 15 60). Funktionsundersökning av barn (yngre än 16 år) utförs av Barnfysiologen på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (tel nr 031-343 45 73). Undersökningen kan även utföras på mottagningar och i öppenvård men kräver specialkompetens för korrekt utförande och val av provtagningsintervall. Kontakta ansvarig läkare Ola Hammarsten på Klinisk kemi vid frågor, ring Sahlgrenskas växel på tel nr 031-342 10 00.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.sahlgrenska.se/analyslistan under raden "Allmänna provtagningsanvisningar " förvaras kylt efter centrifugering. Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 24 h. Om serum hälls av i ett annat rör kan det förvaras i kyla 7 dygn

Transport

Provet ska centrifugeras innan transport. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remissord

Iohexol-clearance

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Iohexol-clearance används för bedömning av njurarnas filtrationsförmåga (GFR). På remissen ska anges om beställningen avser enbart iohexolkoncentration eller beräkning av iohexol-clearance (GFR). Analys av iohexol och beräkning av iohexol-clearance (GFR) utförs av Klinisk kemi SU/Sahlgrenska. Vid beräkning lämnas svar på både relativt (kroppsnormerat) och absolut iohexol-clearance. Observera att beräkning av iohexol-clearance enbart utförs på vuxna (från 16 år) av Klinisk kemi. Beräkning av iohexol-clearance för barn utförs av Barnfysiologen på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-03-17
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.