Labileno

16182

Lamotrigin

Synonymer

Aural \ Crisomet \ Lamictal \ Lamonal \ Lamoscope \ Labileno \ Lamanticon \ Lamopharm \ Motrigal \ Pharmalam \ Vimal

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

5 mL EDTA rör kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venblod eller kapillärblod
Provet tages före dagens första medicindos.
Analyseras enbart på SU/Östra.
Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
- 12 timmar vid 20-25°C
- 7 dygn vid 2-8°C
- 4 veckor-20°C

Hantering

Provet centrifugeras vid 2800g i 7 min, plasman avskiljes

Transport

Transporteras snarast till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Lamotrigin

Metod

Metodtyp

Fotometri, Immunturbidimetri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU 08732

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se kommentar
KommentarTerapeutisk riktområde (steady state; dalvärde) 10-60 µmol/L.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-27
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.