Levetiracetam

15999

Levetiracetam

Synonymer

Keppra

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL, rör utan tillsats. Kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venblod eller kapillärblod
Prov tages före dagens första medicindos.
Bör centrifugeras och avpipetteras snarast.
Hållbarhet ocentrifugerat helblod: uppgift saknas
Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
7 dygn 2-8°C
4 veckor -20°C
Analyseras enbart på SU/Östra.

Hantering

Centrifugeras vid 2800g i 7 min

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Levetiracetam

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se kommentar
KommentarTerapeutisk riktområde (steady state; dalvärde) 35-270 µmol/L.

Bakgrund

Om långsiktigt stabil behandlingseffekt eftersträvas bör prov tas efter uppnådd jämviktskoncentration (2 dygn efter nyinsättning eller dosändring) och som dalvärde (nära inpå nästa dostillfälle). Föreslaget terapeutiskt intervall är då 35-120 µmol/L, men studier på patienter med höga doser har indikerat att serumkoncentrationer på upp till 270 µmol/L kan behövas. Det breda terapeutiska intervallet motiverar att man säkrar baselinevärden inför förutsedda farmakokinetiska förändringar såsom t ex graviditet. Medlet används även intravenöst, främst i akuta situationer, och då kan ännu högre icke-dalvärden vara önskvärda.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-01-12
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.