Lithionit

11030

Litium

Synonymer

Lithionit

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL eller 7 mL (drar 6 mL) serum med gel kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt, 12 h efter senaste litiumtablettintag.

Hantering

Centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana)

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Litium

Metod

Metodtyp

Kolometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU02613

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se kommentar
KommentarTerapeutisk riktområde (steady state; dalvärde) vanligen 0,5-0,8 mmol/L; för detaljerade anvisningar se FASS.

Bakgrund

Litium används profylaktiskt mot recidiv vid manodepressiv sjukdom och terapeutiskt vid maniska tillstånd. Verksamhetsmekanismen för litium är inte klarlagd. Litium absorberas snabbt och nästan fullständigt från hela mag-tarmkanalen. Maximal plasma-koncentration nås 2-4 timmar efter tablettintag. Ca 95 % av dosen utsöndras via njurarna inom 6-12 timmar. Behandling med litium kan leda till sköldkörtel- eller njurpåverkan. Såväl tyreoidea- som njurstatus skall undersökas före samt regelbundet under behandlingen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-08
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.