MAG antikroppar

13458

MAG antikroppar

Synonymer

anti-myelinassocierade glycokonjugat, a-MAG, anti-MAG, MAG-antikroppar \ Anti-MAG

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör / rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Anti-MAG

Metod

Metodtyp

Indirekt Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

NPU-Kod

14526

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 2 veckor

Referensvärden

Ej påvisat
Referensintervallsinformation
< 10 titer

Bakgrund

IgM antikroppar mot myelin associerat glykoprotein (MAG) ses framför allt vid inflammatoriska
polyneuropatier. Kliniskt förlopp är långsamt progressiv, distal, sensorisk eller sensorisk-motorisk samt
demyeliniserande polyneuropati. Mellan 70 och 85 % av patienterna har en M-komponent av IgM-klass.
Dessa antikroppar reagerar mot HNK-1- kolhydrat epitopen som även uttrycks i sulfat-3-glucuronyl
paragloboside (SGPG). Metoden har hög korrelation till detektion av anti-SGPG IgM, p=0.72. som ger en
liknande klinisk bild.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-07-03
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46