Mirtin

15994

Mirtazapin

Synonymer

Mirtin \ Remeron

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

5 mL rör utan tillsats ej gelrör

Provtagning

Provet tas omedelbart före nästa dosering
Prover analyseras fredagar (undantag kan ske vid storhelger). Prover som registrerats i provmottagningen SU/S senast kl 16.00 på torsdag får svar efterföljande måndag. Remissen kan hämtas på hemsidan www.kliniskkemi.se

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Skyddas för ljus Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Remissord

S-Mirtazapin

Metod

Metodtyp

Masspektrometri (LC-MS-MS)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU14028

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Mirtazapin är ett antidepressivt medel som ökar den centrala noradrenerga och serotonerga neurotransmissionen genom blockad av adrenerga a2- och serotonerga 5-HT2- och 5-HT3-receptorer. Läkemedlet är ett racemat där S- och R-enantiomererna uppvisar olika receptorspecificitet och därigenom olikartad farmakodynamisk aktivitet. Vid analys skiljs ej enantiomererna åt och totala mängden mirtazapin mäts. Substansen metaboliseras via CYP3A4 och CYP2D6 och i mindre utsträckning via CYP1A2 till flera metaboliter där endast desmetylmirtazapin uppvisar viss begränsad aktivitet; endast mirtazapin mäts vid analys. Ca 75% av utsöndringen sker renalt varav mindre än 4% i oförändrad form. Halveringstiden är normalt 20-40 timmar. Jämviktskoncentration uppnås efter 3-4 dagar vid nyinsättning eller dosändring. Mirtazapin uppvisar linjär (första ordningens) kinetik inom dosområdet, varför en dosändring kan förväntas förändra serumkoncentrationen proportionellt.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-22
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.