Mjälte, histopatologisk diagnostik

15484

Gastrointestinala prover

Synonymer

PAD Gastro \ Lever, histopatologisk diagnostik \ Mag-och tarmkanalen, histopatologisk diagnostik \ Mjälte, histopatologisk diagnostik \ Pancreas, histopatologisk diagnostik \ Ventrikel- och tarmbiopsier, appendix, histopatologisk diagnostik

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Vävnad/Biopsi

Rör el. motsv

Plastburk/hink i lämplig storlek med tätslutande lock, Burk, förfylld med Formaldehydlösning 4 %, buffrad eller Provrör förfylld med Formaldehydlösning 4 %, buffrad. Transporthylsa ca 30x26 mm. (Avsedd för vakuumrör, centrifugrör eller annat provtagningsrör)

Provtagning

Gastrointestinala prover
Gastrointestinala prover

För frågor rörande hantering av gastrointestinala prover: Tarm-teamet på Klinisk patologi SU/Sahlgrenska tel: 031-342 15 16

Fixering

Fixeras i 4 % fosfatbuffrad formaldehydläsning färgsatt med erytrosin Lägg provmaterialet i 4 % fosfatbuffrad formaldehydlösning, 10-20 gånger provets volym Vad god se utförliga provtagningsanvisningar

Hantering

Provet kan skickas med vanlig post, internpost eller lämnas in direkt till provinlämningen vid Klinisk Patologi senast kl. 16:00

Transport

Prov kan sändas med vanlig post, intern eller extern. Till Laboratoriet för klinisk patologis provinlämning

Remiss

Remiss

Remissord

Gastrointestinala prover

Metod

Metodtyp

PAD

Ackrediterad

Ja
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-18
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39