Neutraliserande antikroppar rekombinant alfa-galaktosidas

16956

Neutraliserande antikroppar rekombinant alfa-galaktosidas

Synonymer

Neutraliserande antikroppar rekombinant alfagalaktosidas

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K2-EDTA eller K3-EDTA, 5 mL (drar 4 mL)

Provtagning

8 mL EDTA-blod, från barn under 1 år, 4 mL.
Observera att provtagning inte får ske i samband med eller direkt efter infusion av rekombinant enzym. I de fall patienten ingår i klinisk studie för annat enzympreparat, kontakta lab. före provtagningen (se tel. nedan). EDTA-röret ska ej centrifugeras eller frysas, se transport nedan. Plasma kan också skickas för analys. Plasman ska skickas fryst. Vid frågor kontakta enheten för Enzym- och metallanalyser, telefon 031-3430170.

Transport

EDTA-röret transporteras i rumstemperatur, post express, förpackat i provhylsa och vadderat kuvert. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h och mottages måndag - torsdag före kl. 16, fredag före kl. 12.

Remiss

Remissord

P-Neutraliserande ak

Metod

Metodtyp

Spektrofluorometri

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Vid förekomst av neutraliserande antikroppar i plasma anges titer som motsvaras av spädning av prov till 50% inhibering.

Bakgrund

Analys av neutraliserande antikroppar i plasma utförs vid Fabrys sjukdom där patienterna behandlas med enzymsubstitutionsterapi (ERT). Ett problem med ERT är serokonversion vid administrering av det terapeutiska proteinet. Efter några veckors behandling uppstår oftast ett antikroppssvar mot det terapeutiska proteinet och vid Mb Fabry har det visat sig att 60-90 % av behandlade manliga patienter utvecklar ett antikroppssvar. Vissa patienter har förutom en förhöjd titer också bildat neutraliserande antikroppar. Effekten av neutraliserande antikroppar är inte helt klarlagd men leder till ökade Gb3 och LysoGb3 koncentrationer i plasma och urin. Bestämning av antikroppssvar mot administrerat enzym ingår i den biokemiska uppföljningen av behandlade patienter och kan utgöra underlag vid beslut om dosförändring vid försämrad klinisk effekt.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-05-14
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.