Njurbiopsi, histopatologisk diagnos

15486

Njurbiopsi, histopatologisk diagnos

Synonymer

PAD njurbiopsi \ Transplantationsbiopsier, histopatologisk diagnostik

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Njurbiopsi

Rör el. motsv

Burk, förfylld med Formaldehydlösning 4 %, buffrad

Provtagning

 Njurbiopsier

Remiss finns under rubriken Labremisser.

Hantering

Provet ska omgående transporteras till Klinisk Patologi och där lämnas i hand vid provinlämningen. Var god se utförliga provtagningsanvisningar

Transport

Transport ska ske omgående till Laboratoriet för klinisk patologi och där lämnas direkt till provinlämningen.

Remiss

Remiss

Remissord

Njurbiopsi, histopatologisk diagnos

Metod

Metodtyp

PAD på njurbiopsi

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-01-24
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39