PAPP-A

13410

Pregnacy Associated Plasma Protein A

Synonymer

PAPP-A

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
I samband med fosterscreening under första trimestern mäts fritt-beta-hCG och PAPP-A i maternellt serum för att användas som biokemiska markörer vid ”kombinerat ultraljud och biokemi” (KUB). Med resultat från ultraljudsundersökningen, ffa fostrets nackuppklarningsmått (NUPP), fosterlängd/graviditetstid, nivåerna på de biokemiska markörerna och moderns ålder mm, beräknas i ett speciellt dataprogram sannolikheten att fostret bär på en kromosomavvikelse, ffa Downs syndrom. Vid ”hög risk” erbjuds fostervattenprov/korionvillibiopsi för att säkerställa en eventuell kromosomavvikelse.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Provet skall centrifugeras omedelbart eller senast inom 6 h. Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla. Hållbart i 24 h. Om serum hälls av i ett annat rör kan det förvaras i kyla 3 dygn. Vid längre förvaring måste provet frysas.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 6 h skall provet centrifugeras före transport. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h, serum avskiljes. Undvik att skicka proverna över en helg. Provet får ej förvaras varmt (ex under transport).

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-PAPP-A

Metod

Metodtyp

Immunofluorescens

Storhet

Arbiträr koncentration

Enhet

IU/L

NPU-Kod

NPU21725

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Nästkommande arbetsdag efter provets ankomst till laboratoriet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-12-06
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.