Parietalcellsantikroppar, Antikroppar mot parietalceller, a-parietalceller

Parietalcellsantikroppar, Antikroppar mot parietalceller, a-parietalceller


Välj system (blod, serum, urin osv.) för vidare information.

SerumIndirekt Immunofluorescens
Indirekt Immunofluorescens