PTK

16221

Protrombinkomplex

Synonymer

PTK \ PK (INR)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL.

Provtagning

Venöst
Till barnprovtagning kan 5 mL fullvolyms vakuumrör som drar 1,8 mL användas. För venös provtagning på nyfödda kan 1 mL specialkoagulationsrör användas.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Helblod hållbart 24 h i rumstemperatur. Centrifugeras vid 2000 g i 20 min.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Plasma avskiljes och fryses i -20 ºC. Provet transporteras med kolsyreis i frigolitlåda till laboratoriet.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett Vid utredning Klinisk kemi 3a Koagulation med anvisningar

Remissord

P-PK (INR)

Metod

Metodtyp

Tidmätning

Storhet

Relativ koagelbildningsaktivitet

NPU-Kod

NPU01685

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <1 åråldersberoende
 >=1 år0,9 - 1,2

Bakgrund

Protrombinkomplex (international normalized ratio), PK(INR) analyserar det externa koagulationssystemet. Här ingår de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna II (protrombin), VII och X. Metoden är standardiserad enligt internationella riktlinjer genom international normalized ratio (INR) och en lokal korrektionsfaktor, international sensitivity index (ISI) för att ge en god samstämmighet mellan olika reagens och instrument. Förhöjt PK(INR) ses vid bl.a: Waranbehandling, leverskada, k-vitaminbrist (malnutrition eller bredspektrumantibiotika), brist på eller antikroppar mot faktor II (protrombin), faktor VII och/eller faktor X. Disseminerad intravaskulär koagulation kan också ge förhöjt PK(INR). DOAKs (trombinhämmare och FXa-hämmare) ger ökat PK(INR) vid uttalad överdosering. Indikationer för analysen är t ex: blödningsutredning, preoperativ bedömning, kontroll av behandling med vitamin K-antagonister och som screening-test av leverfunktionen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-09
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.