Renin (aktivt)

12972

Renin (aktivt)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

4 ml EDTA-rör

Provtagning

Venöst
Vid beställning av P-Renin kommer P-Aldosteron automatiskt att utföras.

Obs!! Provet får inte förvaras i kyla. Röret skall fyllas helt eftersom även aldosteron analyseras på samma rör.

Som en förenklad rutin föreslås att patienten vilat minst 10 minuter före provtagningen. Vid mer fullständig utredning av misstänkt hyperaldosteronism föreslås kontakt med/ remiss till Endokrinologen SU/S eftersom det då krävs mer omfattande förberedelser inför provtagning: ex. utsättande av vissa läkemedel, optimering av saltbalans samt att prov tas efter en natts vila i liggande och efter 2-4 timmars stående/ gående mm. Läkemedel som påverkar resultatet är framförallt ACE- hämmare, angiotensin-II-antagonister, diuretika, men också beta- receptorblockerare och kalciumantagonister mm. Dessutom påverkas resultatet av helt andra läkemedelskategorier, samt lakrits. Lakrits och högt saltintag sänker reninnivåerna.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 min vid 2300 g. Plasman avskiljes.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h avskiljes plasma och transporteras fryst

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Renin, aktivt

Metod

Metodtyp

Immunokemiluminometrisk

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mIE/L

NPU-Kod

NPU03351

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1 vecka efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <18 årSaknas

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 18 år - <65 årSe kommentar
KommentarLiggande: 2,8-40 mIE/L.
Stående: 4,4-46 mIE/L
 >=65 årSaknas
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-05-25
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.