Sklerodermiantikroppar

16089

Sklerodermiantikroppar

Synonymer

a-Sklerodermi

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör / rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Sklerodermiantikroppar

Metod

Metodtyp

Immunoblot

NPU-Kod

VGR30735

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

Negativ

Bakgrund

Utvidgad antikropps-panel för diagnostik av systemisk skleros (SSc) är avsedd som kompletterande analys till ANA-screen om misstanke om SSc föreligger eller för djupare differentiering mellan olika former av SSc (diffus form, begränsad form samt overlap syndrom).
Systemisk skleros (SSc) är en sällsynt autoimmun sjukdom som kännetecknas av inflammation och fibrotisering av hud- och underhud samt Raynauds fenomen. Kliniskt yttrar sig sjukdomen med manifestationer i olika organ såsom, hud, magtarmkanal, njurar, hjärta-kärl samt lungor. Förutom antikroppar mot topoisomeras I (anti-Scl-70, diffus SSc) och centromerproteiner (anti-Cent B, begränsad SSc) förekommer andra antikroppsspecificiteter.
Provet analyseras med en immunoblotmetod som baseras på en enzyme immunoassay och vid positiv reaktion anges resultatet semikvantitativt. Undersökningen omfattar antikroppar mot följande antigen: Scl-70, Cent A, Cent B, RP-155 och RP-11 (subenheter av RNA polymeras III), fibrillarin, NOR-90, Th/To, PM/Scl-75, PM/Scl-100, Ku, PDGFR.
Analys av anti-Cent B och anti-Scl-70 ingår även i ANA-screen och antikroppar mot PM/Scl-75, PM/Scl-100 och Ku ingår i myosit antikroppspanelen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-05-18
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46