SOS2

14821

Noonans syndrom

Synonymer

RAS/MAPK-syndrom \ Noonan \ LZTR1 \ PTPN11 \ SOS1 \ SOS2 \ RAF1 \ KRAS \ NRAS \ BRAF \ RIT1 \ MAP2K1 \ MAP2K2 \ HRAS \ CBL \ SHOC2 \ PP1CB \ A2ML1 \ RASA2 \ RRAS \ SPRED1 \ NF1 \ CFC \ Leopard \ Costello \ Noonan-like

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

4 ml EDTA-rör

Provtagning

4 ml EDTA-rör med blod
Om annat provmaterial än EDTA-blod önskas användas kontakta Klinisk Genetik (031-3435770).

Hantering

Rumstemperatur Centrifugeras ej

Transport

Rumstemperatur

Remiss

Remissord

Noonans syndrom

Metod

Metodtyp

Genomanalys, Exomanalys, NGS-panel, DNA-sekvensering 1-2 fragment

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Noonans syndrom (NS) orsakas till 50% av mutationer i PTPN11, i 13% av mutationer i SOS1, 5% av RAF1-mutationer, 5% av RIT1-mutationer, < 5% av KRAS- mutationer, <2% av braf-mutationer,>< 2 % av MAP2K1-mutationer och < 1% av NRAS-mutationer. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1124/)
CFC (kardiofasciokutant syndrom) orsakas till ca 75% av BRAF-mutationer, till ca 25% av mutationer i antingen MAP2K1 eller MAP2K2 och till < 2% av KRAS-mutationer. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1186/)
För Costellos syndrom hittar men en sjukdomsorsakande DNA-variant i 80-90% i HRAS-genen. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1507/)
NS med multipla lentiginer orsakas till 90% av mutationer i PTPN11-genen, i <5% av raf1-mutationer, och i enstaka fall av mutationer i antingen braf eller map2k1. (https: www.ncbi.nlm.nih.gov books nbk1383 )>
CBL och SHOC2 ingår i ” Noonan syndrome-like disorder with or without JMML” respektive “Noonan syndrome-like disorder with loose anagen hair”

För Noonanfrågeställning rekommenderas genom-analys med en bioinformatisk analys inriktad mot gener associerade med syndromet i första hand. Hittas ingen genetisk orsak finns det möjlighet att gå vidare och analysera helgenom (då är det att föredra att även föräldraprov inkluderas i analysen).

*Anlagsbäraranalys är ackrediterad.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-11-29
För att komma i kontakt med oss, var vänlig se information i remissen tillhörande denna analys under rubriken Remiss längre upp på sidan.