Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som patienter har när de besöker akutmottagningen.

Varför måste jag vänta? När är det min tur?

Ett besök på akutmottagningen kan gå till på olika sätt beroende på dina symtom eller din skada. På akuten prioriteras alltid den som är sjukast och mest skadad först. Det gör att den som sökt akutvård för lättare besvär eller när det inte är bråttom kan få vänta länge.

Det går inte att veta i förväg hur många som söker vård eller hur sjuka de är. Därför kan inte personalen svara på hur länge du behöver vänta.  

Exempel på när du kan behöva vänta:

 • Du har lättare besvär. Oftast blir du hänvisad till din vårdcentral eller en jouröppen mottagning i stället. 
 • Sjukare personer kommer in och behöver få vård direkt. 
 • Du ska lämna prover eller har lämnat prov. Proverna ska bland annat analyseras och det kan ta tid innan du får resultaten. 
 • Du ska röntgas eller har blivit röntgad. Ibland får du vänta eftersom många patienter på sjukhuset röntgas på mottagningen.

Triage styr väntetiden på akuten - 1177.se

Allt som händer på akutmottagningen syns inte.

Ibland kan det se ut som att någon går före i kön. Det kan bero på att personen är sjukare och behöver få hjälp direkt. Det kan också bero på att personen behöver ta prover eller att hen har en smittsam sjukdom och behöver ett eget rum. 

Även andra saker på sjukhuset kan påverka om du behöver vänta. Till exempel hur många patienter akuta har vid det aktuella tillfället eller hur många lediga sängplatser det finns på avdelningarna, om du behöver stanna för att få mer vård.

Även om det ser lugnt ut i väntrummet kan det vara full aktivitet inne på akutmottagningen. En del patienter kommer in med ambulans, och vi har också patienter som väntar inne på akutmottagningen eller på övervakningsplatser. Dessa patienter syns inte från väntrummet.


Varför måste jag vänta även om jag har fått remiss till akutmottagningen eller kom i ambulans? Går det att boka en tid?

Jag har fått remiss eller blivit hänvisad till akutmottagningen. Varför måste jag vänta?

En remiss innebär att vårdcentralen anser att du behöver bedömas här på akuten. Personalen på akutmottagningen avgör hur allvarligt sjuk du är och vilken hjälp du behöver.

Det gäller även om du blir hänvisad till akutmottagningen från din vårdcentral, en jouröppen mottagning eller om du har ringt 1177 på telefon.

Du kan också bli hänvisad tillbaka till att söka vård på en vårdcentral eller en jouröppen mottagning i stället.

Jag kom i ambulans, varför måste jag vänta?

Samtliga patienter, oavsett om de kommer på egen hand eller med ambulans, tas om hand efter en triagering, eller bedömning av ditt tillstånd och i vilken prioritet du behöver akut hjälp i förhållande till övriga patienter. Denna prioritering kan hela tiden ändras då nya, svårare sjuka patienter kommer in på akuten.

Att du kom med ambulans betyder därför inte per automatik att du får snabbare hjälp än andra.

Går det att boka en tid?

Nej, du får träffa en läkare eller sjuksköterska utifrån den prioritering som görs utifrån dina symtom och dina värden. Den som är sjukast får träffa läkare eller sjuksköterska snabbare.

Triage styr väntetiden på akuten - 1177


Jag lämnade prover för flera timmar sedan och det skulle bara ta en timme att analysera, varför dröjer det?

Tiden för analys kan variera beroende på belastningen på laboratoriet.

Så fort provsvar finns så ser personalen dessa; vid kraftigt avvikande svar agerar personalen genast.

Om provsvaren inte visar något akut farligt så kommer du att få vänta tills en läkare har möjlighet att träffa dig.


Hur får jag en kopia på mina provsvar och min journal?

Via 1177 får du tillgång till dina journaler och provsvar.

Kommer du ej åt din journal via 1177 får du vända dig till journalarkivet och begära ut din journal.

Vi på akutmottagningen får inte skriva ut din journal och ge dig. 

Din journal och beställning av journalkopior på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Din journal på 1177.se


Vad ska jag göra om jag har genomgått eller ska göra en röntgenundersökning?

Vad gör jag om jag kommer till akuten efter att ha genomgått röntgen eller ultraljud?

Du tar en nummerlapp i väntrummet och förmedlar för undersköterskan eller sjuksköterskan som ropar upp ditt nummer att du är här för återbesök.

Du kommer prioriteras efter bedömning och sedan få vänta på läkar- eller sjuksköterskebedömning.

Jag ska göra en röntgenundersökning och har väntat länge, varför dröjer det?

Radiologin hjälper patienter från hela sjukhuset och prioriterar de patienterna med störst medicinskt behov, precis som vi på akutmottagningen gör. Vi på akutmottagningen styr inte när och vet inte när det blir din tur för röntgen.

Jag har fått en röntgen-remiss på min vårdcentral, vad ska jag göra?

Skelettradiologi Sahlgrenska - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Akutmottagning Mölndal, Mölndals sjukhus

Gå till Radiologimottagningen. Vägbeskrivning och kontaktuppgifter hittar du på enhetens webbsida.

Radiologi Mölndal - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Akutmottagning Östra, Östra sjukhuset

Radiologi Östra - Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Hur får jag hjälp om jag behöver det? Vad ska jag göra om jag har jätteont? Jag är arg inte får hjälp!

Hur får jag hjälp om jag behöver det?

Akutmottagning Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

Akutmottagning Sahlgrenska har två knappar i väntrummet:

 • en ”larm-knapp” som endast skall användas vi akut försämring eller akutfall.
 • en annan knapp för att påkalla personalen gällande övriga frågor eller att man vill komma in på akuten.

Akutmottagning Östra, Östra sjukhuset

Använd den röda larm-knappen ute i väntrummet eller uppmärksamma personal i närheten.

Använd endast larm-knappen om:

 • Du blir sämre medan du väntar
 • Du är i behov av mer smärtlindring.

Akutmottagning Mölndal, Mölndals sjukhus

Kontakta personal via larm-knappen eller den gröna knappen vid receptionen.

 • Använd endast larm-knappen om:

  • Du blir sämre medan du väntar

  • Du är i behov av mer smärtlindring.

 • Använd den gröna knappen om du väljer att lämna akutmottagningen efter att du har träffat en sjuksköterska.

Jag har jätteont, kan jag få hjälp med smärtlindring?

Om du har smärta som du känner att du inte kan hantera så vill vi att du säger det till personalen vid första bedömning/prioritering. Vi vill att du signalerar till personal om smärta uppstår eller effekt avtar av tidigare given smärtlindring.

Jag är arg för att jag inte får hjälp!

Vi förstår att det kan vara frustrerande att behöva vänta länge. Däremot accepterar vi inte vredesutbrott, hot eller våld. Hot och våld polisanmäls.  

Det här är vårt arbete och vi förväntar oss att bli behandlade med respekt. Görs inte detta kan vi påkalla ordningsvakter som eskorterar dig ut ur akuten.


Vad ska jag göra om jag är hungrig eller törstig? Var finns toaletten? Kan jag ladda min telefon?

Jag är hungrig / törstig. Vad ska jag göra??

 • Berätta alltid för personalen om du vill äta eller dricka något. Ibland behöver du nämligen vara fastande och får då inte äta eller dricka - till exempel i de här fallen:
  • Du har sökt vård för att du har ont i magen.  
  • Du behöver göra vissa undersökningar.  
  • Du ska opereras.
 • I några väntrum finns varuautomater där du kan köpa något att äta och dricka. Sjukhuset ansvarar inte för automaterna, då denna tjänst tillhandahålls av externa företag.
 • Här hittar du restauranger, caféer och servicebutiker på sjukhuset

Jag behöver gå på toaletten, var finns den?

Jag behöver ladda min telefon, finns det laddare att låna?

 • Akutmottagning Mölndal, Mölndals sjukhus: Det finns i dagsläget dessvärre inga mobilladdare att låna. 
 • Akutmottagning Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset: Det finns i dagsläget dessvärre inga mobilladdare att låna. 
 • Akutmottagning Östra, Östra sjukhuset: Vi har oftast laddare att tillgå som kan lånas framme vid vår kanslist.

Vad gäller för anhöriga på akuten?

Anhöriga är tyvärr bara välkomna på akuten i undantagsfall. Sköra äldre patienter, eller av annan orsak efter bedömning, i behov av anhöriga får ha med sig dem. Bedömningen görs av och beslutet fattas akutmottagningens personal.


Vart kan jag vända mig om jag har klagomål?

Dina upplevelser i vården, som patient eller närstående, är viktig information för oss i vårt förbättringsarbete.

Har du förslag till förbättringar, synpunkter, beröm eller klagomål tar vi gärna emot dem via våra etablerade kanaler. 

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.