GH AITT

Komponent GH (Tillväxthormon)
Remiss S-GH vid AITT
Provtagning och hantering

Kärl: Rör med gel (utan tillsats), rör utan tillsats eller heparinrör.

Provtagning: Venöst. Enligt provtagningsschema.

Volym: Minst 0,2 mL serum/rör.

Hantering: Provröret vändes minst 5 ggr efter provtagning. Centrifugeras i 10 min, efter att provet koagulerat, vid g-tal som rörtillverkaren rekommenderar. Serum avhälles i annat rör (helst 2 mL kryorör). Proverna kan förvaras i kyl upp till två veckor. Vid längre förvaring måste proverna frysas.

Interferens: Högt intag av biotin (över rekommenderad daglig dos) kan påverka analysresultatet. Det rekommenderas att blodprov tas tidigast 24 timmar efter senaste intag av biotin.

Transport: Proverna skickas frysta.

System Serum
Storhet, enhet Substanskoncentration, µg/L
Metod Kemiluminometrisk metod, monoklonal (IDS iSYS)
Analysfrekvens Varannan vecka
Referensintervall Vid AITT-provokation där adekvat hypoglykemi har uppnåtts (B-Glukos <2,4 mmol/L), har man valt att sätta en gräns mellan GH-brist och adekvat sekretion vid 10 µg/L.