GH Profil

Komponent GH (Tillväxthormon)
Remiss S-GH profil
Provtagning och hantering

Kärl: Rör med gel (utan tillsats), rör utan tillsats eller heparinrör.

Provtagning: Venöst, 2 eller 3 ggr / timma under 12 (natt) eller 24 timmar enligt protokoll.

Volym: Minst 0,2 mL serum/rör.

Hantering: Provröret vändes minst 5 ggr efter provtagning. Centrifugeras i 10 min, efter att provet koagulerat, vid g-tal som rörtillverkaren rekommenderar. Serum avhälles i annat rör (helst 2 mL kryorör). Proverna kan förvaras i kyl upp till två veckor. Vid längre förvaring måste proverna frysas.

Interferens: Högt intag av biotin (över rekommenderad daglig dos) kan påverka analysresultatet. Det rekommenderas att blodprov tas tidigast 24 timmar efter senaste intag av biotin.

Transport: Proverna skickas frysta..

System Serum
Storhet, enhet Substanskoncentration, µg/L.
Metod Kemiluminometrisk metod, monoklonal (IDS iSYS)
Analysfrekvens Varannnan vecka
Referensintervall Vid bedömning av GH-profilen bedöms högsta värdet (GHmax), antal toppar (peaks), basalvärdet och area under kurvan (AUC) tillsammans med information om pubertet och tillväxtmönster för individen. Denna bedömning görs i regel av inremitterande läkare.