Vårdhygienkontakt

Kontaktteam Kungälvs sjukhus

Marlene van Doesburg

Hygiensjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 46 82

Kerstin Möller

Hygiensjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 48 89

Kontaktteam Anestesi Operation IVA

Marlene van Doesburg

Hygiensjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 46 82

Jessica Ikonen

Hygiensjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 44 93

Får du inte tag på ditt kontaktteam ring Vårdhygien på telefonnummer

031-342 61 00, måndag till fredag 8:30-12:00 / 13:00-16:00