Det här är kompetenscentrum AI

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar för att ligga i framkant när det gäller artificiell intelligens, AI. Sjukhuset har ett särskilt kompetenscentrum med projekt inom allt från att prediktera cancer till att lägga upp prognos för sjukskrivningar med hjälp av AI.

Målet för kompetenscentrum, som startade under 2021, är att stödja de verksamheter som vill införa AI i sitt arbetssätt. Sedan dess har intresset varit stort och antalet forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar AI har ökat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sju tillsvidareanställda

I centret arbetar idag sju tillsvidareanställda med kompetens inom AI, utveckling och maskininlärning som jobbar riktat mot forskningsprojekt som vill involvera AI. Man stöttar även verksamheter som vill testa kommersiella AI-lösningar.

Sedan starten har en rad nya AI-projekt startats inom sjukhuset. Bland annat stöttar kompetenscentrum AI i analys av patologibilder för att prediktera basalcellscancer. Ett annat projekt handlar om prognos av sjukskrivningar med hjälp av AI och kompetenscentrum är även delaktiga i ett EU-finansierat projekt som handlar om delning av hälsodata för bättre analys av ovanliga cancerformer. Totalt pågår ungefär 25 projekt med stöd av kompetenscentret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Chatbotar och planering

AI kan med fördel användas i fall där stora mängder data behöver processas, till exempel inom bilddiagnostik. Men fördelar finns även inom andra fält än de rent medicinska, så som planering och optimering. Ytterligare ett område är språk och kommunikation.

– Vi har också startat ett projekt kring avancerad språkmodellering tillsammans med AI Sweden för att se hur vi kan sammanfatta och skapa texter med hjälp av AI. Vi tittar även på det som grund i chatbot-teknologi, säger Magnus Kjellberg, centrumföreståndare.

Om man som sjukhusanställd vill aktivera AI kompetenscentrum, hur gör man?

– Man kan komma till oss för att diskutera projektidén så kan vi komma med inspel om det vi kan: tillämpning av AI, om det är praktiskt genomförbart med mera. Om det sedan realiseras som ett projekt driver vi det tillsammans. Där är det viktigt med både AI och klinisk kunskap utmed hela projektet.